2017-11-07
Jest już nowy, listopadowy numer BIL-a. Zapraszamy do lektury.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zawiadomienie o sesji Rady Miasta

2013-04-19

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  8 marca 1990 r. (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2013 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011) XXXV  SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY  VI  KADENCJI

 

1.         Otwarcie Sesji.

2.         Przyjęcie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 20 marca 2013 roku oraz   

            protokołu z XXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia 11 kwietnia 2013 roku.

4.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez  

           Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.  

5.         Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

6.         Interpelacje i zapytania radnych.

7.         Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

8.         Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata  2013 – 2022;

b)       zmian w budżecie miasta na 2013 rok;

c)        zmiany uchwały Nr XVII / 136 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie    wydawania czasopisma samorządowego Biuletyn Informacyjny Lędziny „Lędziny – teraz!";

d)       przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy     z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012".

9.    Informacje.

10.  Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij