• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta

10 lutego 2010

Przewodniczący Rady Miasta informuje, że Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Lędziny V kadencji została zwołana na dzień 11 lutego 2010 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy  ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie uzasadnionych kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner" Sp. z o.o. w Lędzinach.

4. Zakończenie.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov