• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zapytanie ofertowe dla projektu pn. "System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny"

12 lutego 2015

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia promocji projektu pn. "System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013; Priorytet II "Społeczeństwo informacyjne"; Działanie 2.2. "Rozwój elektronicznych usług publicznych"

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov