• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Miasta

2017-04-07

Urząd Miasta Lędziny zaprasza na XL Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta. Poniżej znajduje się porządek posiedzenia:

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 z późniejszymi zmianami) zapraszam na dzień 11 kwietnia 2017 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) na

 

 

 

XL NADZWYCZAJNĄ  SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY 

VII  KADENCJI

 

 

  1.       Otwarcie.
  2.       Zatwierdzenie porządku obrad.
  3.       Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lędziny       dotyczących wejścia Gminy Lędziny w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.
  4.       Zakończenie.

 

 

Informujemy, iż przed sesją, o godz. 15.45 odbędzie się połączone posiedzenie komisji stałych.

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov