2017-11-07
Jest już nowy, listopadowy numer BIL-a. Zapraszamy do lektury.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Zaproszenie na sesję Rady Miasta

2016-03-17

Urząd Miasta Lędziny zaprasza na XXIV sesję Rady Miasta VII kadencji.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1515 z późn. zmianami) zapraszamy na dzień 24 marca 2016 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) na:

 

 XXIV SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI.

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miasta z dnia 25 lutego 2016 r.

 

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.

 

6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2016 rok;

b) uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2016-2025;

c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach za rok 2015;

d) ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Spółka z o.o.

e) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lędziny w roku 2016”;

f) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2017;

 

9. Komunikaty i informacje.

 

10. Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij