• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zaproszenie na Sesję Nadzwyczajną Rady Miasta

2016-08-29

Informujemy, że 30 sierpnia (wtorek) o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Lędziny odbędzie się Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta. 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446) zapraszam na dzień 30 sierpnia 2016 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) na

 

 

XXXI NADZWYCZAJNĄ  SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY  VII  KADENCJI

 

  1.          Otwarcie Sesji.
  2.          Przyjęcie porządku obrad.
  3.          Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2016-2025.
  4.          Zakończenie.

 

 

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov