• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

2015-12-28

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r.poz. 907, z późń.zm.) informuję o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pn. Realizacja usługi prowadzenia stałego serwisu i konserwacji urządzeń oraz sieci teletechnicznych w budynkach urzędu miasta w okresie od stycznia do grudnia 2016.

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe
2) Formularz ofertowy
3) Wykaz usług
4) Wzór umowy

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov