• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Zakaz palenia pozostałości roślinnych - traw, liści, gałęzi

14 lipca 2020

Przypominamy mieszkańcom Lędzin, że w mieście obowiązuje zakaz palenia pozostałości roślinnych, w tym traw, liści oraz gałęzi, które objęte są selektywną zbiórką i należą do odpadów ulegających biodegradacji.

 

Do zbierania tych odpadów przeznaczone są pojemniki lub worki w kolorze brązowym.

Odpady te są odbierane w wyznaczone dni, zgodnie z ustalonym harmonogramem:

 

http://www.ledziny.pl/gospodarka/ochrona-srodowiska/harmonogram-odbioru-odpadow.html

 

Dodatkowo właściciel nieruchomości może samodzielnie dostarczyć wytworzone przez siebie odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fredry 98 w Lędzinach. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. przez kompostowanie w przydomowych kompostownikach.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov