• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2020-02-14

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 17 luty 2020 r., o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XXIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.


  2. Zatwierdzenie porządku obrad.


  3. Dyskusja w przedmiocie dofinansowania zadania pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”.


  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Lędziny na 2020 rok.


  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2020-2026.


  6. Zakończenie.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov