2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-01
Wniosek ze swoją propozycją projektu dotyczącą dowolnego okręgu złożyć może każdy pełnoletni mieszkaniec Lędzin w terminie od 1 do 30 czerwca. Zrobić to można na dwa sposoby: osobiście - w kancelarii ogólnej urzędu miasta lub w Punkcie Obsługi Mieszkańców oraz korespondencyjnie - na adres urzędu miasta (ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, z adnotacją na kopercie: „Budżet Obywatelski”). Formularze zgłoszeniowe dostępne są w Punkcie Obsługi Mieszkańca w urzędzie miasta oraz na stronie internetowej urzędu miasta.
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2020-02-17
DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2020-05-08
Przedmiotem przetargu będzie sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej, oznaczonej jako działki o numerach 210/22 o powierzchni 1,9749 ha, 212/22 o powierzchni 0,0321 ha i 214/22 o powierzchni 0,8980 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 3 200 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w pierwszej połowie września 2020 r. w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

XXII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

2019-12-13

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 19 grudnia 2019r., o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XXII SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  2. Przyjęcie porządku obrad.  3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.  4. Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej za IV kwartał 2019 r.  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych za 2019 r.  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiza 2019 r.  7. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta za 2019 rok.  8. Podjęcie uchwały w sprawie:

a)      Nadania nazwy niepublicznej drodze wewnętrznej,

b)      Ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lędziny na rok szkolny 2019/2020,

c)      Wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny (dotyczy lokalu o powierzchni 137,70 m2),

d)     Wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny (dotyczy lokalu o powierzchni 51,00 m2),

e)      Wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny (dotyczy lokalu o powierzchni 56,06 m2),

f)       Zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

g)      Ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019,

h)      Zmian w budżecie miasta Lędziny na 2019 rok,

i)        Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2019 – 2026,

j)        Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lędziny na lata 2020 – 2026,

k)      Budżetu miasta Lędziny na 2020 rok


9. Przedstawienie planu pracy Rady Miasta i Komisji Rady Miasta na 2020 rok.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Komunikaty i informacje.

13. Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij