• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

XVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

30 sierpnia 2019

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 506z późn.zm..) zwołuję na dzień 02 wrzesień 2019r., o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55 (sala 011) XVI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIASTA LĘDZINY VIII KADENCJI

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.


  2. Zatwierdzenie porządku obrad.


  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Budynków w Lędzinach, poprzez jego likwidację i włączenie w struktury Urzędu Miasta w Lędzinach

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XX/154/15 Rady Miasta Lędziny z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ich poboru.

  5. Zakończenie
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov