2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

XLIII SESJA RADY MIASTA LĘDZINY VII KADENCJI

2017-06-22

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.)zapraszam na dzień 29 czerwca 2017 r., o godz. 1600  w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.Lędzińskiej 55 (sala 011) na XLIII SESJĘ RADY MIASTA   LĘDZINY VII   KADENCJI

 

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Miasta z dnia 25 maja 2017r.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
 6. Informacja Komisji Budżetu i Samorządności na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w Lędzinach oraz przygotowanie służb ratowniczych do wakacji 2017 pod względem bezpieczeństwa - przedstawienie wniosków stąd wynikających.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2016 rok:

a)                  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2016 rok;

b)                  przedstawienie opinii RIO do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;

c)                  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2016 rok;

d)                 przedstawienie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej;

e)                  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lędziny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lędziny za 2016 rok;

f)                   podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmian w budżecie miasta Lędziny na 2017 rok;

b)     zmian w budżecie miasta Lędziny na 2017 rok;

c)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Lędziny na lata 2017-2025;

d)     udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach;

e)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47;

f)      wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony dwóch lat - kolejnej umowy najmu lokalu położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47;

g)     wyrażenia zgody na zawarcie – na czas oznaczony trzech lat - kolejnej umowy najmu lokali położonych w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 47.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 3. Komunikaty i informacje.
 4. Zakończenie.
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij