• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Walne zebranie sprawozdawcze członków OSP Lędziny

28 marca 2018

25 marca 2018 roku w Sali audiowizualnej na Placu Farskim odbyło się walne zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. Podczas spotkania druh Stanisław Brzeskot przedstawił sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Dotyczyło ono między innymi dotacji, zakupu nowego sprzętu oraz remontów przeprowadzonych w budynku OSP.

Na spotkaniu zostało także przedstawione sprawozdanie komisji rewizyjnej, która badała między innymi działalność statutową, plan działalności OSP został zatwierdzony w stopniu zadowalającym. Komisja oraz wszyscy zebrani udzielili zarządowi absolutorium.

 

Członkowie zarządu przedstawili także plan działalności na 2018 rok. W planach jest między innymi przyjęcie nowych członków straży, wymiana umundurowania, ukończenie remontu sanitariatu, pomieszczenia kuchennego oraz świetlicy, a także przeprowadzanie prelekcji w szkołach. Straż planuje także, wspólnie ze strażą miejską przeprowadzenie Kampanii przeciwko wypalaniu traw, do czego doszło już kilkukrotnie w trakcie tego roku. OSP w bieżącym roku planuje także przeszkolenie 25 członków straży. 25 marca 10 strażaków OSP Lędziny zaliczyło także kurs KPP.

 

Na spotkaniu pojawili się także zaproszeni goście, Burmistrz Miasta Lędziny – Krystyna Wróbel, która przedstawiła strażakom prezentację z 4 letniej współpracy oraz Starosta Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego – druh Bernard Bednorz.

 

Poniżej link do prezentacji nt. współpracy Gminy Lędziny z Ochotniczą Strażą Pożarną w Lędzinach

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov