• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Walne zebranie Kontrastu

2012-02-14

10 lutego br. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Klubu Plastyka „Kontrast", podczas którego jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego walnego zebrania, sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności zarządu klubu oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Podjęto decyzję o utworzeniu strony internetowej klubu. Zadania tego podjął się młody tyszanin Krzysztof Bednarz. Uzgodniono również termin kolejnego pleneru, który odbędzie się na przełomie sierpnia i września w bieszczadzkiej Wetlinie.

Na zakończenie Przewodnicząca zarządu Beata Kozioł wręczyła obecnym po jednym egzemplarzu ostatniej książki wieloletniego członka klubu, zmarłego w 2009 roku Józefa Wadasa pt. „Śpiewomy i godomy po naszymu".

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov