• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Usuwanie w 2020 r. „azbestu" zeskladowanego na posesji

2020-02-03

Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego ogłasza nabór wniosków na realizację zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest zeskładowanych na posesji zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

Szczegóły na stronie www.powiatbl.pl/azbest

Zasady odbioru i unieszkodliwiania zeskładowanych odpadów zawierających azbest z nieruchomości będących własnością osób fizycznych zwane dalej „Zasady odbioru ... " zostały uchwalone przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwalą nr 51/05 z dnia 26 stycznia 2015 r.

 

Bezpłatny odbiór zeskładowanych odpadów zawierających azbest przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

 

WARUNKI BEZPŁATNEGO ODBIORU „AZBESTU"

• złożenie wniosku
• spełnienie wymogów formalnych określonych w „Zasady odbioru ... "

 

Wnioski przyjmowane będą w Starostwie Powiatowym w Bieruniu w terminie od 03 lutego do 31 marca 2020 r. Do 30 czerwca br. Zarząd Powiatu rozpatrzy złożone wnioski, a następnie, dokona odbioru zeskładowanego „azbestu".

 


Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbioru zeskładowanego „azbestu" oraz składania wniosków można uzyskać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Bieruniu, ul. św. Kingi 1, pok. 225; nr tel. (32) 226 91 64

oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatbl.pl w zakładce Azbest.


Dokumenty do pobrania w Starostwie Powiatowym w Bieruniu lub ze strony internetowej powiatu:
• ,,Zasady odbioru ... "
• wzór wniosku
• wzór oświadczenia dla osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą
• wzór oświadczenia dla osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą
• wzór oświadczenia wynikający z §3 pkt.1 „Zasady odbioru ... "
• wzór oświadczenia wynikający z §3 pkt.2 „Zasady odbioru ... "

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov