2017-10-18
Zakończono weryfikację oddanych głosów na poszczególne zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Znane są już wyniki głosowania.
2017-10-18
17 Października Gmina Lędziny wraz z Radnymi zorganizowała akcję pn."Poduszka dla Maluszka". W ramach akcji wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z Miejskiego żłobka otrzymały od Pani Burmistrz poduszki do spania i przytulania.
2017-10-05
W środę, 4 października w przedszkolu znajdującym się w SP2 odbyło się głośne czytanie przedszkolakom, w którym udział wzięły: Burmistrz Miasta Lędziny Krystyna Wróbel oraz Poseł na Sejm Ewa Kołodziej.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2017-08-22
SPRAWDŹ KORZYŚCI Z POWOŁANIA ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO
2017-10-05
Pragniemy poinformować właścicieli nieruchomości i mieszkańców Miasta Lędziny, że została zakończona procedura zmiany nazwy ulicy Lucjana Szenwalda.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-09-28
Nocna i Świąteczna opieka zdrowotna bez zmian od 1 października w MZOZ Lędziny
Drodzy Mieszkańcy informujemy, iż nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest w Przychodni Specjalistycznej MZOZ Lędziny przy ul. Pokoju 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, nr tel (32) 326 62 53, (32) 326 73 74

Urząd Miasta zaprasza na sesję Rady Miasta

2016-04-22

Urząd Miasta zaprasza na sesję Rady Miasta, która odbędzie się 28 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00, w sali 011. 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 446) zapraszam na dzień 28 kwietnia 2016 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul.  Lędzińskiej 55 (sala 011) na

 

XXVII  SESJĘ  RADY  MIASTA  LĘDZINY  VII  KADENCJI

 

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkową służbę patrolową oraz na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu;

b)   określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzenia;

c)    poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii;

d)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej za 2015 rok;

e)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna za 2015 rok;

f)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury za 2015 rok;

g)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach za rok 2015;

h)   przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”;

i)     pomocy finansowej dla Gminy Chełm Śląski;

j)     wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony dwóch lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

k)   wyrażenia zgody na zawarcie - na czas oznaczony trzech lat – kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Lędziny;

l)     rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny;

ł)   rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Lędziny;

 

  1. Komunikaty i informacje.
  2. Zakończenie.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij