2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-03-28
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-12
PROGRAM II „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” ETAP I na lata 2018 - 2019
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gospodarz miasta - burmistrz Krystyna Wróbel w dniu 20.05.2018 r. gościła w Urzędzie Miasta Lędziny Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę oraz Ministra Jerzego Polaczka. Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu pod hasłem „Polska jest jedna”.
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-05-21
Zapraszamy do majowego wydania BiL Lędziny Teraz
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Tydzień Regionalny w Gimnazjum nr 1

2016-05-16

W dniach 9–13 maja w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka trwał tzw. "Tydzień Regionalny". Przez te kilka dni uczniowie mieli szansę utożsamić się ze swoją Małą Ojczyzną m.in. poprzez poznawanie tradycji, kultury i gwary śląskiej.  

Wszystkie klasy wzięły udział w lekcji regionalnej pt.: „Moja mała Ojczyzna”, której celem było popularyzowanie wiedzy o własnym regionie, budowanie i pielęgnowanie tradycji regionalnych, kształtowanie tożsamości śląskiej, krzewienie kultury śląskiej oraz popularyzacja gwary śląskiej. Uczniowie odwiedzili bibliotekę szkolną, która w tym tygodniu pełniła rolę Izby Regionalnej ukazującej atmosferę dawnych czasów.

 

Podczas lekcji regionalnej w każdej klasie przeprowadzono konkurs „Śląskie słówko odgadujesz – bombona skosztujesz”. Zwycięzcami znającymi najwięcej słów w gwarze okazali się Wojciech Śmiłowski (3A), Partycja Śmiłowska (2B) i Wojciech Bielecki (2B).

 

Na lekcje zostały również zaproszone dwa oddziały przedszkolne i uczniowie klas piątych
ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej nr 3
w Lędzinach. Uczniowie odgadywali rebusy i quizy przygotowane w gwarze śląskiej, obejrzeli przedstawienie pt.:  „Śląskie zoo” oraz malowali wstążki do wianka śląskiego.

 

Ważnym wydarzeniem w ciągu Tygodnia Regionalnego była prelekcja: „Co warto wiedzieć o gwarze śląskiej” wygłoszona przez gościa honorowego prof. dr hab. Helenę Synowiec – językoznawcę i pracownika naukowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

 

We wtorek odbył się także Dziyń ludowyj łoblyczki. Przypomnieliśmy sobie jak ubierali się dawniej mieszkańcy Lędzin. Niektórzy uczniowie mieli ubrany jakiś element ślonskij łoblyczki, ale były również osoby w całych strojach śląskich. Najbardziej wyróżniły się uczennice Joanna Stachura (3C), Aneta Kloska (3A), Weronika Żerańska (1C) oraz Julia Socha (2C).

 

Przez cały tydzień trwał Plebiscyt na najszwarniejsze słowo śląskie. Wg naszych uczniów najpopularniejsze słowa to sznojder, klopsztanga, zicherunk, krepel, papyndekiel, leberwuszt, przoć, frelka, yndka, gelender, gulik, apluzina, hasiok, fanzolić, oberiba, zymt, zydelek, fuzekla, aszynbecher, szmaterlok, radiska.

 

Na zakończenie Tygodnia Regionalnego odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski po Śląsku. Uczestnicy zaprezentowali wiersze w gwarze. Jury wybrało zwycięzców:
pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Żukowska (1B), drugie – Wojciech Bielecki (2B), a trzecie – Julia Socha (2C). Wygranym gratulujemy.

 

W ciągu całego tygodnia wszyscy nie tylko dobrze się bawili, ale także poszerzali swoją wiedzę związaną ze Śląskiem.

 

Współautorkami Tygodnia Regionalnego były Agnieszka Derecka-Korba, Ewa Szczepanek, Ewa Gołębiowska oraz uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

9082.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij