2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Tydzień Regionalny w Gimnazjum nr 1

2016-05-16

W dniach 9–13 maja w Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka trwał tzw. "Tydzień Regionalny". Przez te kilka dni uczniowie mieli szansę utożsamić się ze swoją Małą Ojczyzną m.in. poprzez poznawanie tradycji, kultury i gwary śląskiej.  

Wszystkie klasy wzięły udział w lekcji regionalnej pt.: „Moja mała Ojczyzna”, której celem było popularyzowanie wiedzy o własnym regionie, budowanie i pielęgnowanie tradycji regionalnych, kształtowanie tożsamości śląskiej, krzewienie kultury śląskiej oraz popularyzacja gwary śląskiej. Uczniowie odwiedzili bibliotekę szkolną, która w tym tygodniu pełniła rolę Izby Regionalnej ukazującej atmosferę dawnych czasów.

 

Podczas lekcji regionalnej w każdej klasie przeprowadzono konkurs „Śląskie słówko odgadujesz – bombona skosztujesz”. Zwycięzcami znającymi najwięcej słów w gwarze okazali się Wojciech Śmiłowski (3A), Partycja Śmiłowska (2B) i Wojciech Bielecki (2B).

 

Na lekcje zostały również zaproszone dwa oddziały przedszkolne i uczniowie klas piątych
ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Szkoły Podstawowej nr 3
w Lędzinach. Uczniowie odgadywali rebusy i quizy przygotowane w gwarze śląskiej, obejrzeli przedstawienie pt.:  „Śląskie zoo” oraz malowali wstążki do wianka śląskiego.

 

Ważnym wydarzeniem w ciągu Tygodnia Regionalnego była prelekcja: „Co warto wiedzieć o gwarze śląskiej” wygłoszona przez gościa honorowego prof. dr hab. Helenę Synowiec – językoznawcę i pracownika naukowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

 

We wtorek odbył się także Dziyń ludowyj łoblyczki. Przypomnieliśmy sobie jak ubierali się dawniej mieszkańcy Lędzin. Niektórzy uczniowie mieli ubrany jakiś element ślonskij łoblyczki, ale były również osoby w całych strojach śląskich. Najbardziej wyróżniły się uczennice Joanna Stachura (3C), Aneta Kloska (3A), Weronika Żerańska (1C) oraz Julia Socha (2C).

 

Przez cały tydzień trwał Plebiscyt na najszwarniejsze słowo śląskie. Wg naszych uczniów najpopularniejsze słowa to sznojder, klopsztanga, zicherunk, krepel, papyndekiel, leberwuszt, przoć, frelka, yndka, gelender, gulik, apluzina, hasiok, fanzolić, oberiba, zymt, zydelek, fuzekla, aszynbecher, szmaterlok, radiska.

 

Na zakończenie Tygodnia Regionalnego odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski po Śląsku. Uczestnicy zaprezentowali wiersze w gwarze. Jury wybrało zwycięzców:
pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Żukowska (1B), drugie – Wojciech Bielecki (2B), a trzecie – Julia Socha (2C). Wygranym gratulujemy.

 

W ciągu całego tygodnia wszyscy nie tylko dobrze się bawili, ale także poszerzali swoją wiedzę związaną ze Śląskiem.

 

Współautorkami Tygodnia Regionalnego były Agnieszka Derecka-Korba, Ewa Szczepanek, Ewa Gołębiowska oraz uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

9082.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij