• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny WRZESIEŃ 2022

2022-09-05

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny WRZESIEŃ 2022

Komisja Gospodarki Miejskiej21 WRZESIEŃ 2022 r.,godz.14:30 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta – Komenda Powiatowa Policji, rola
i zadania Straży Miejskiej.

2. Sprawy bieżące.

 

Komisja Budżetu i Samorządności –22 WRZESIEŃ 2022 r. godz. 14.00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Omówienie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2022r.

2. Podsumowanie letniego wypoczynku w naszym mieście.

3. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna26 WRZESIEŃ 2022 r., godz. 14:45 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze roku 2022

2. Kontrola zadań zleconych przez Radę Miasta na podstawie przegłosowanych wniosków

3. Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta29 WRZESIEŃ 2022 rok, godz. 14:30 (czwartek)

 

Tematy wiodące:

1. Analiza działalności w zakresie gospodarki odpadami.

2. Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov