• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny - Luty 2021

2021-02-03

Terminy oraz tematy wiodące komisji w miesiącu lutym 2021 roku.

Komisja Gospodarki 17 LUTY 2021 r.,godz.14:00 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

  1. Informacja na temat stopnia przygotowania inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej, budownictwa mieszkaniowego, kanalizacji i wodociągów w ramach budżetu na 2020 r.

2. Informacje na temat pozyskania środków na inwestycje z dotacji krajowych i Unii Europejskiej oraz innych źródeł za rok 2020.

3.Sprawozdanie z działalności targowiska Miejskiego.

4. Mieszkania komunalne i socjalne –stan techniczny, potrzeby remontowe, procedury przyznawania - komisja objazdowa.

5. Sprawy bieżące.

 

Komisja Budżetu i Samorządności –18 LUTY 2021 r. godz. 14.00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

1.Informacja na temat rozliczenia środków gminnych przekazanych dla ORS „Centrum”.

2.Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna22 LUTY 2021 r., godz. 14:45 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

1.Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez Burmistrza Miasta w roku 2020 i stanu zadłużenia miasta na koniec roku 2020./ tabela/

2. Kontrola udzielonej pomocy dla przedsiębiorców pod kątem ustawy Covid - 19 za 2020 r.

3.Kontrola udzielonej pomocy dla Urzędu Miasta i spółek komunalnych zgodnie z ustawą Covid.- 19.

4.Analiza sprawozdań finansowych spółek komunalnych w okresie ostatnich 3 lat /2017,2018,2019./

5.Kontrola dokumentacji związanej z problemami przedstawionymi w przegłosowanych wnioskach radnych na poszczególnych sesjach Rady Miasta

Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta25 LUTY 2021 rok, godz. 14:00 (czwratek)

 

Tematy wiodące:

Analiza gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Lędziny.

Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov