• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny - Kwiecień 2021

2021-04-06

Terminy oraz tematy wiodące komisji w miesiącu kwietniu 2021 roku.

Komisja Gospodarki 21 KWIECIEŃ 2021 r.,godz.14:00 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Informacje na temat Akcja Zima 2020/2021.

2. Stan dróg w Mieście po okresie zimowym oraz proponowany zakres prac remontowych w poszczególnych dzielnicach.

3. Analiza stanu bezpieczeństwa ppoż. w obiektach będących w zarządzie spółek Miejskich oraz budynku Urzędu Miejskiego.

4. Sprawy bieżące.

 

Komisja Budżetu i Samorządności –22 KWIECIEŃ 2021 r. godz. 14.00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

1.Omówienie rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Miejska Biblioteka Publiczna.

2. Omówienie rocznych sprawozdań z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodek Kultury, MKS,

3. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna26 KWIECIEŃ 2021 r., godz. 14:45 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Miasta.

 

2. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2020 rok.

 

3.Kontrola dokumentacji związanej z problemami przedstawionymi w przegłosowanych wnioskach radnych na poszczególnych sesjach Rady Miasta.

4.Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta29 KWIECIEŃ 2021 rok, godz. 14:00 (czwratek)

 

Tematy wiodące:

1.Informacja o działalności organizacji Pożytku Publicznego

2.Analiza działalności kulturalnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Lędzin – zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: MOPS, MZOZ, MBP i MOK.

3.Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov