• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Rady Miasta Lędziny GRUDZIEŃ 2023

24 listopada 2023

Komisja Gospodarki Miejskiej w dniu 06.12.2023 r. o godz. 14:30 (środa)

Tematy wiodące komisji:

 • Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2024.

 


Komisja Budżetu i Samorządności w dniu 07.12.2023 r. o godz. 14:00 (czwartek)

Tematy wiodące komisji:

 • Opinia na temat budżetu na 2024 rok
 • Zatwierdzenie plany pracy na 2024 rok.

 


Komisja Rewizyjna w dniu 11.12.2023 r. o godz. 14:45 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji:

 • Kontrola dokumentacji związanej z problemami przedstawionymi w przegłosowanych wnioskach
 • Bieżąca analiza zamówień i zleceń oraz kontrola i terminowość postępowań o zamówienia publiczne na wszystkie zadania w ramach uchwalonego budżetu na rok 2023 rok”
 • Przedstawienie informacji o bieżącym utrzymaniu budynku przy ul. Lędzińskiej 14.
 • Opracowanie Planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

 


Sesja Rady Miasta w dniu 14.12.2023 r. o godz. 14:30 (czwartek)

Tematy wiodące Sesji:

 • Przedstawienie planu pracy Rady Miasta Lędziny na 2024 rok.
 • Przedstawienie planu pracy Komisji Stałych Rady Miasta Lędziny na 2024 rok.
 • Podjęcie uchwały budżetowej na 2024 r.


Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov