2019-04-15
Miasto Lędziny - informacja
Szanowni Mieszkańcy Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.
2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Terminy posiedzeń Rady Miasta

2019-04-03

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu kwietniu 2019 roku:

Komisja Rewizyjna -23 kwietnia 2019 r., godz. 15:00 (wtorek)
Tematy wiodące komisji: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia miasta Lędziny; Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta za 2018 r. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie połączonych komisji -16 kwietnia 2019 r., godz., 15:00 (wtorek)
Tematy wiodące komisji:
Analiza stanu bezpieczeństwa ppoż. w obiektach będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków, spółek miejskich oraz budynku Urzędu Miasta; Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Budynków za 2018 rok. Omówienie rocznych sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Miejska Biblioteka Publiczna; Omówienie rocznych sprawozdań z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta -25 kwietnia 2019 rok, godz. 15:00 (czwartek)
Tematy wiodące: Informacja o działalności organizacji Pożytku Publicznego; Analiza działalności kulturalnej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej na terenie Lędzin -zatwierdzenie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych gminy: MZOZ, MOPS, MBP, MOK. Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij