2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Terminy posiedzeń Komisji Stałych XII/2017

2017-12-05

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu grudniu 2017 roku:

 

Komisja Rewizyjna – 11 grudnia 2017 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: Przygotowanie Planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie połączonych Komisji – 14 grudnia 2017 r., godz., 15:30 (czwartek)

Tematy wiodące komisji: Analiza projektu budżetu na rok 2018, Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych na 2018 rok. Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta – 21 grudnia 2017 rok, godz. 16:00 (czwartek)

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij