2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Terminy posiedzeń Komisji Stałych XI/2017

2017-11-13

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu listopadzie 2017 roku

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu listopadzie 2017 roku:

 

Komisja Gospodarki Miejskiej – 21 listopada 2017 r., godz., 15:00 (wtorek)

Tematy wiodące komisji: Część wyjazdowa (15:00): Sprawozdanie z inwestycji zrealizowanych w ramach „Budżetu obywatelskiego w Lędzinach w 2017 r.”

Cześć stacjonarna (16:15): Sprawy bieżące

 

Komisja Budżetu i Samorządności –23 listopada 2017 r., godz. 14:00 (czwartek)

Tematy wiodące komisji: Część wyjazdowa (14:00): Ocena przygotowania ośrodka prowadzonego przez CHSD do sezonu zimowego, wizytacja ośrodka;Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna – 27 listopada 2017 r., godz. 15:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: Cześć wyjazdowa: Kontrola realizacji wybranych inwestycji miejskich zrealizowanych w 2017 r. Część stacjonarna: Kontynuacja kontroli realizacji zadań w Miejskim Zespole Opieki Zdrowotnej w Lędzinach; Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta – 30 listopada 2017 rok, godz. 16:00 (czwartek)

Temat wiodący: analiza działalności w zakresie gospodarki odpadami.

 

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij