2018-11-26
22 listopada odbyła się pierwsza, uroczysta sesja Rady Miasta Lędziny ósmej kadencji, podczas której odbyło się Ślubowanie Radnych oraz Ślubowanie Burmistrza Miasta Lędziny. Podczas pierwszej sesji wybrany został także przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta.
2019-02-11
Gmina Lędziny organizuje kolejne Ferie Zimowe dla dzieci w dniach od 09.02.2019 r. do dnia 24.02.2019 r. W tym czasie odbędą się zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy.
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Terminy posiedzeń komisji stałych w marcu

2016-03-08

Urząd Miasta Lędziny zaprasza na posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji na Miesiąc marzec 2016 roku:

 

 

Komisja Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego – 14 marca 2016 r., godz. 16:30 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: „Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Lędziny”, „Przedsiębiorcy”

 

 

Komisja ds. Infrastruktury – 15 marca 2016 r., godz. 16:30 (wtorek)

Tematy wiodące komisji: „Informacja na temat inwestycji realizowanych w ramach „Budżetu obywatelskiego”

 

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska – 16 marca 2016 r., godz. 13:00 (środa)

Tematy wiodące komisji: wizja lokalna w terenie: oczyszczalnia Ziemowit i oczyszczalnia Hołdunów, „Informacje na temat sytuacji w zakresie wścieklizny, ASF i innych chorób odzwierzęcych na terenie gminy”, „Informacje na temat wyłapywania bezdomnych zwierząt i udzielania im pomocy”

 

 

Komisja ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej – 17 marca 2016 r., godz. 15:15. (czwartek)

Tematy wiodące Komisji: “Informacje na temat realizacji Programu 500+”, Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego”

 

 

Komisja ds. Budżetu, Finansów i Samorządności – 18 marca 2016 r., godz. 15:15
(piątek)

Tematy wiodące komisji: „Sprawy bieżące”

 

 

Komisja Rewizyjna – 21 marca 2016 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: „Kontrola kompleksowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 19”, „Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.”

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij