2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Terminy posiedzeń komisji stałych w czerwcu

2016-06-13

Urząd Miasta Lędziny zaprasza na posiedzenia komisji stałych Rady Miasta.

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji na miesiąc czerwiec 2016 roku:

 

Połączone posiedzenie Komisji ds. Edukacji, Kultury, Sportu, Rekreacji, Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisji ds. Budżetu, Finansów i Samorządności i Komisji ds. Handlu, Usług, Komunikacji, Ładu i Porządku Publicznego – 20 czerwca 2016 r., godz. 15:30 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: „Przygotowanie do wakacji letnich 2016 rok”, „Wakacje bez uzależnień”, „Wakacje letnie w naszym mieście – przygotowanie obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych do sezonu”.

 

Komisja ds. Infrastruktury – 21 czerwca 2016 r., godz. 16:30 (wtorek)

Tematy wiodące komisji: „Realizacja wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Lędziny”

 

Komisja ds. Ochrony Środowiska – 22 czerwca 2016 r., godz. 13:00 (środa)

Tematy wiodące komisji: wizja lokalna oczyszczalnia Hołdunów, „Informacje na temat możliwości wykorzystania przez Gminę środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020”.

 

Komisja Rewizyjna – 27 czerwca 2016 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: „Rozpatrzenie spraw, skarg i wniosków kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.”

 

Sesja Rady Miasta – 30 czerwca 2016 rok, godz. 16:00.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij