2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.
2017-12-29

Terminy posiedzeń Komisji Stałych VIII/2017

2017-08-04

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VII Kadencji w miesiącu sierpień 2017 roku:

Komisja Gospodarki Miejskiej – 22 sierpnia 2017 r., godz. 16:00 (wtorek)

 

Tematy wiodące komisji: Informacja na temat gospodarki zasobami użytkowymi i mieszkaniowymi: analiza informacji dotyczącej wysokości czynszów, zaległości najemców lokali oraz działań podejmowanych w celu niwelacji zadłużenia; Sprawy bieżące.

 

 

 

Komisja Budżetu i Samorządności – 24 sierpnia 2017 r., godz. 11:00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji: Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018 – Wizytacja placówek oraz analiza potrzeb i zagrożeń; Sprawy bieżące.

 

 

 

 Komisja Rewizyjna – 28 sierpnia 2017 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji: Kontrola wydatkowania środków publicznych z dotacji na działalność sportową w mieście; Sprawy bieżące.

 

 

 

 Sesja Rady Miasta – 31 sierpnia 2017 rok, godz. 16:00 (czwartek)

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij