Działki na sprzedaż
2020-02-27
W zakładce "Aktualności" na stronie internetowej: gis.gov.pl znajdują się komunikaty i informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2.
2020-02-24
Informacje o zaplanowanych transmisjach umieszczane są na stronie internetowej www.ledziny.pl w zakładce aktualności oraz w zakładce nagrania z pracy Rady Miasta. Transmisja na żywo dostępna jest w godzinach trwania Sesji oraz Sesji Nadzwyczajnych Rady Miasta Lędziny
2020-06-29
Szanowni Mieszkańcy! Bezpłatne porady prawne w Urzędzie Miasta Lędziny udzielane będą tylko telefonicznie pod numerem 32 216 65 11 w.197 w poniedziałek od godziny 14:30 do godziny 16:30 DO ODWOŁANIA
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2020-02-24
Dziesięciu radnych nie poparło realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa łącznika drogowego od ul. Pokoju do ul. Lędzińskiej w Lędzinach”, jako pierwszego etapu budowy łącznika od osiedla Centrum do węzła drogowego "Olszyce". W związku z powyższym gmina Lędziny nie otrzyma dofinansowania w wysokości około 4,3 mln zł na realizację tego zadania.
2020-01-01
Co zyskasz dzięki e-recepcie? jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz kupić w dowolnej aptece nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek — e-recepta jest zawsze czytelna nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta zrealizujesz ją w każdej aptece w Polsce
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych III/2020

2020-03-03

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu MARZEC 2020 roku:

Komisje Gospodarki 18 MARZEC 2020 r.,godz.15:00 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Sprawozdanie z realizacji:
 • zadań obrony cywilnej realizowanych przez Urząd Miasta Lędziny w 2019 r.
 • zadań przeciwdziałania narkomanii za 2019 r.
 • działalności placówek handlu detalicznego i lokali gastronomicznych usytuowanych na terenie Miasta Lędziny za rok 2019
 • budżetu za 2019 rok z Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Budynków do 30.11.2019 r.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

Komisja Budżetu i Samorządności – 19 MARZEC 2020 r. godz. 15.00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna23 MARZEC 2020 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Kontrola wydatkowania środków na promocję miasta od 01.01.2020 do 15.03.2020
 2. Pozyskanie informacji ze Spółki Partner w sprawie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu miasta od 01.01.2020 do 15.03.2020.
 3. Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta26 MARZEC 2020 rok, godz. 15:30 (czwratek)

 

Tematy wiodące:

Informacja na temat zimowego utrzymania czystości dróg i chodników na terenie miasta.

Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij