• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Terminy posiedzeń Komisji Stałych III/2020

2020-03-03

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu MARZEC 2020 roku:

Komisje Gospodarki 18 MARZEC 2020 r.,godz.15:00 (środa)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Sprawozdanie z realizacji:
 • zadań obrony cywilnej realizowanych przez Urząd Miasta Lędziny w 2019 r.
 • zadań przeciwdziałania narkomanii za 2019 r.
 • działalności placówek handlu detalicznego i lokali gastronomicznych usytuowanych na terenie Miasta Lędziny za rok 2019
 • budżetu za 2019 rok z Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zarządu Budynków do 30.11.2019 r.
  3. Sprawy bieżące.

 

 

Komisja Budżetu i Samorządności – 19 MARZEC 2020 r. godz. 15.00 (czwartek)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Sprawy bieżące.

 

Komisja Rewizyjna23 MARZEC 2020 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

 

Tematy wiodące komisji:

 1. Kontrola wydatkowania środków na promocję miasta od 01.01.2020 do 15.03.2020
 2. Pozyskanie informacji ze Spółki Partner w sprawie wydatkowania środków otrzymanych z budżetu miasta od 01.01.2020 do 15.03.2020.
 3. Sprawy bieżące.

 

Sesja Rady Miasta26 MARZEC 2020 rok, godz. 15:30 (czwratek)

 

Tematy wiodące:

Informacja na temat zimowego utrzymania czystości dróg i chodników na terenie miasta.

Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov