2019-03-15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wyniki konkursu „Maluch+”2019. Wśród gmin i jednostek, które otrzymają dofinansowanie są także Lędziny.
2019-03-04
Nabór wniosków trwa od 15 do 29 marca 2019r. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych skierowana jest do kandydatów mieszkających wraz z rodzicami na terenie miasta Lędziny. W procesie rekrutacji biorą udział dzieci 3-4-5-6-letnie, urodzone w latach 2013-2016
2019-02-28
Kwalifikacja wojskowa - osób zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej - zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie Miasta Lędziny przeprowadzona zostanie w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 24 w budynku Powiatowego Centrum Społeczno-Gospodarczego (przystanek przy Urzędzie Miasta Lędziny).
2019-02-26
2019-01-24
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach przy ul. Grunwaldzkiej (bocznej), oznaczonej jako działka numer 3351/291 o powierzchni 0,1096 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 95 500,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 9 550,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-01-18
z 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Terminy posiedzeń Komisji Stałych III/2019

2019-03-06

Harmonogram prac komisji stałych Rady Miasta Lędziny VIII Kadencji w miesiącu marcu 2019 roku:

Komisja Rewizyjna – 25 marca 2019 r., godz. 16:00 (poniedziałek)

Tematy wiodące komisji: Kontrola w Wydziale Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych w zakresie wydatkowania środków na utrzymanie dróg gminnych; Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej – 20 marca 2019 r., godz., 15:00 (środa)

Tematy wiodące komisji:

Sprawozdanie z realizacji:

- zadań obrony cywilnej realizowanych przez Urząd Miasta Lędziny w 2018 r.;

- zadań przeciwdziałania narkomanii za 2018 r.

- działalności placówek handlu detalicznego i lokali gastronomicznych usytuowanych na terenie Miasta Lędziny za 2019 r.

- budżetu za 2018 rok z Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ; Informacje na temat akcji zima; Informacja na temat planowanych inwestycji na obiekcie sportowym Stadion MKS Lędziny; Sprawy bieżące.

 

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Samorządności – 21 marca 2019 r., godz., 15:00 (czwartek)

Sprawy bieżące.

 

 

Sesja Rady Miasta – 28 marca 2019 rok, godz. 15:00 (czwartek)

Tematy wiodące: Informacja na temat zimowego utrzymania czystości dróg i chodników na terenie miasta; Sprawy bieżące i podejmowanie uchwał.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij