2018-02-20
Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach
2018-02-05
2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2405/63 o powierzchni 0,0330 ha i 2413/66 o powierzchni 0,0470 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0800 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 77 500,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 750,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2406/63 o powierzchni 0,0318 ha i 2414/66 o powierzchni 0,0490 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0808 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 78 000,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 800,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Szekspiriada w kinie "Piast"

2010-06-07

28 maja odbył się III Regionalny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy w Języku Angielskim „Szekspiriada" 2010. Jego organizatorami byli: Urząd Miasta w Lędzinach, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach oraz Szkoła Języków Obcych „Angmen".

 

W Konkursie mogli brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wygrali eliminacje w swoich szkołach.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali tak wysoki poziom językowy i aktorski, że jury (w składzie: Mariola Jaromin - UM Lędziny, Mariusz Drogokupiec - Angmen, Aleksandra Drogokupiec - Angmen) miało spory problem z wyłonieniem zwycięzców.

Ostatecznie nagrody zdobyli:

I nagroda: Wyjazd na obóz językowy do Jastrzębiej Góry

Kategoria: uczniowie szkół podstawowych: Klaudia Szala, Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Imielin

Kategoria: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych: Claudia Grabowy, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Gustawa Morcinka, Lędziny

II nagroda: Całoroczny kurs języka angielskiego w Szkole Języków Obcych Angmen w Lędzinach

Kategoria: uczniowie szkół podstawowych: Adrianna Brzozowska, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki, Lędziny

Kategoria: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych: Aleksandra Nyga, Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia, Bieruń

III nagroda: Materiały do nauki języka angielskiego

Kategoria: uczniowie szkół podstawowych: Magdalena Krakowiecka, Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Imielin

Kategoria: Uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych: Anna Hycki, Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka, Tychy

W związku z przypadającymi w tym roku obchodami 850-lecia Miasta Lędziny, wprowadzono dodatkową kategorię: „Od Lizini po Lędziny", w której można było przygotować utwór poetycki bądź prozę w języku angielskim opiewającą wybrane zagadnienia z historii lub życia Lędzin na przestrzeni 850 lat. Oto oryginalny tekst wiersza opracowanego przez laureatkę tej kategorii, Wiktorię Kapała:

 

"My hometown Lędziny"


One can say my hometown Lędziny is just nice.

But it isn't its only vice.

Silesian culture so rich and appreciated

Through generations is here cultivated.


Amazing nature, forests and all the beautiful scenery

Two swimming pools, cinema and library

Our town has got it all

And don't you even think that it is small!


Lovely Town Hall with great clock

Let this place simply rock!

Not to mention Ziemowit mine

which helps to live here more than fine.


Klimont Church- don't forget

Come and see it- you won't regret!

Beautiful, inspiring and old

It is something for generations to hold.


Not having much more time to praise,

I must give you this advice:

"Lędziny is the best place to live ,

Not loving it, no one can forgive!"


Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij