• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szanowni Przedsiębiorcy

2021-09-28

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z art. 11¹ ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dniem 30 września 2021 roku upływa termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.
Opłatę należy wnieść gotówką w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lędziny:
37 1050 1214 1000 0024 1111 9130.

 

Powyższa informacja w roku 2021 nie dotyczy właścicieli lokali gastronomicznych i hoteli.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov