• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Szanowni Mieszkańcy!

2022-06-15

 

W związku z odrzuceniem przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach, propozycji polubownego rozwiązania sprawy zmiany źródła zasilania wody, która wywołała niezadowolenie licznej grupy mieszkańców, Burmistrz Miasta Lędziny wraz z grupą 5 radnych złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego oraz o kontrolę RPWiK w Tychach, ponieważ firma ta bez wiedzy konsumentów - mieszkańców miasta Lędziny zmieniła źródło dostarczanej wody, czym w ocenie wnioskodawców mogła dopuścić się wykorzystywania pozycji dominującej na lokalnym rynku dostawy wody, a tym samym naruszenia zbiorowego interesu konsumentów.

Gmina Lędziny, Rada Miasta Lędziny i Burmistrz Miasta Lędziny nie są stroną sporu, w związku z tym burmistrz Krystyna Wróbel zaprasza mieszkańców Lędzin do podpisywania petycji mających na celu przywrócenie poprzedniego źródła zasilania miasta w wodę. Petycje te, łącznie z listami podpisów będą wspierać władze Lędzin w działaniach służących temu właśnie celowi.

 

Wkrótce na stronie www.ledziny.pl zamieszczony zostanie wzór Wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego, który po uzupełnieniu każdy mieszkaniec, jako klient RPWiK w Tychach, będzie mógł wysłać indywidualnie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Poniżej przedstawiamy treść wniosku do UOKiK w Warszawie skierowanego przez burmistrz Krystynę Wróbel i 5 radnych: Bogusława Dzierżaka, Tomasza Kostyrę, Bogusława Norasa. Bogumiłę Stolecką i Pawła Wanota. Ze względu na nieobecność wniosku nie podpisał radny Tadeusz Ingram.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov