• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Sprostowanie informacji o własności działki nr 1636/184 o pow. 656 m2 zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Pokoju, na której RPWiK Tychy wybudował rurociąg wody pitnej

6 lipca 2022

Gmina Lędziny pozyskała możliwość prawnego dysponowania działką nr 1636/184 dopiero w dniu 15 czerwca 2022r. tj. w dacie otrzymania od Wojewody Śląskiego informacji o ostateczności decyzji znak: NWXV.7532.1.36.3.2014 z dnia 8 lutego 2022r. potwierdzającej nabycie przez Gminę, z mocy prawa, własności tej działki.

Starosta Bieruńsko - Lędziński w dniu 22 czerwca 2022r. wprowadził zmianę właściciela działki nr 1636/184 w ewidencji gruntów wpisując w miejsce Skarbu Państwa Gminę Lędziny, o czym Gmina do dnia dzisiejszego, tj. do 6 lipca 2022r., nie została formalnie powiadomiona.

 

Zgodnie z wpisami widniejącymi zarówno w księdze wieczystej jak i w ewidencji gruntów właścicielem przedmiotowej działki był Skarb Państwa.   Gmina Lędziny nie mogła podejmować i nie podejmowała żadnych wiążących decyzji dotyczących dysponowania tą nieruchomością przed 15 czerwca 2022r., tj. datą uzyskania informacji o prawomocności decyzji.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov