• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE

26 lutego 2019

Grypa jest poważną chorobą zakaźną, która może doprowadzić do licznych powikłań, a nawet śmierci. Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo - wychowawczych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby:

• przedmioty najczęściej dotykane (klamki, powierzchnie ławek itp.), powierzchnie podłóg, codziennie zmywać ciepłą wodą z dodatkiem środka myjącego. Wodę należy zmieniać po umyciu każdego pomieszczenia

 


• pomieszczenia wyłożone wykładzinami dywanowymi, po zakończeniu zajęć i po opuszczeniu przez uczniów, codziennie dokładnie odkurzać i przecierać na wilgotno z użyciem detergentu

 

• sanitariaty należy codziennie myć środkami czystości (wszystkie powierzchnie, klamki, kurki w bateriach przy umywalkach)


• zapewnić uczniom dostęp do bieżącej ciepłej wody; sanitariaty zaopatrzyć w środki higieniczne - płynne mydło z dozownikiem, ręczniki papierowe, papier toaletowy

 


• kosze na śmieci opróżniać zaraz po zakończeniu zajęć

 


• przypominać uczniom o częstym myciu rąk, szczególnie po skorzystaniu z toalety, przed i po spożyciu posiłku, po kichaniu i kasłaniu

 


• uczulić uczniów i dzieci, aby: przy kichaniu i kasłaniu zasłaniały usta chusteczką; używały chusteczek jednorazowych i po użyciu wyrzucały je do kosza; ubierały się adekwatnie do pogody (nie przegrzewając się i nie wychładzając); odżywiały się zgodnie z zasadami zdrowego żywienia

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov