2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-03-28
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-12
PROGRAM II „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” ETAP I na lata 2018 - 2019
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gospodarz miasta - burmistrz Krystyna Wróbel w dniu 20.05.2018 r. gościła w Urzędzie Miasta Lędziny Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę oraz Ministra Jerzego Polaczka. Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu pod hasłem „Polska jest jedna”.
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-05-21
Zapraszamy do majowego wydania BiL Lędziny Teraz
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

SEKAP w Urzędzie Miasta

2009-01-23
 

Urząd Miasta Lędziny, z przyjemnością informuje , ze złożony przez nas wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „ Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP" otrzymał dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

 

 

Wdrażanie tej platformy ściśle powiązane będzie z wdrażaniem w Urzędzie Norm ISO

 

SEKAP - (skrót od nazwy System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) ,

 

jest innowacyjnym rozwiązaniem realizowanym na terenie województwa śląskiego, które ma na celu zwiększenie efektywności pracy urzędników, ułatwienie obywatelom i instytucjom kontaktu z urzędami administracji publicznej, umożliwienie świadczenia podstawowych usług administracyjnych drogą elektroniczną, a co za tym idzie - ograniczenie naszych wizyt w urzędach do minimum. Warunkiem korzystania z systemu jest jednak uzyskanie przez nas tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W ramach SEKAP-u uzgodnione zostały wspólne procedury załatwiania spraw (usług typu: sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej, limitowana działalność gospodarcza, podatki lokalne oraz wsparcie organizacji pozarządowych). Określono także jednakowe formularze elektroniczne, odpowiednie dla systemów obiegu dokumentów i weryfikacji podpisów elektronicznych. W ramach rozbudowanych modułów zagwarantowano m.in. bezpieczeństwo przepływu informacji, bezpieczeństwo płatności, przede wszystkim zaś - identyfikację obywatela.

W praktyce funkcjonowanie SEKAP-u ma więc polegać na tym, że mieszkaniec Śląska loguje się do serwisu na stronie http://www.sekap.pl/, a ten przekierowuje go następnie na witrynę internetową z e-usługami urzędu gminy właściwego do ich załatwienia.

Kontakt z urzędem i wysyłanie wniosków w konkretnych sprawach umożliwia nam w ramach SEKAP-u internetowa PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH, czyli serwis PeUP. Za jego pośrednictwem sprawdzimy katalog usług świadczonych przez urzędy, obejrzymy spis ich adresów, złożymy odpowiednie wnioski urzędowe, sprawdzimy stan naszej sprawy (czyli etap jej załatwiania w urzędzie), a także odbierzemy korespondencję

Wszelkie formularze papierowe zostały zastąpione dokumentami elektronicznymi. Klienci muszą tylko wprowadzić do nich swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą. Warto jednak pamiętać, że do wypełnienia i wysłania dokumentów niezbędna jest - rejestracja w systemie i posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W ramach Projektu do urzędu zostanie dostarczone oprogramowanie:

  • System Obiegu Dokumentów

  • System Bezpieczeństwa

  • Platforma Formularzy Elektronicznych

  • System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego

  • Przyłaczenie do Platformy e-Usług Publicznych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz zakupione zostaną następujące elementy infrastruktury informatycznej: 

  •  urządzenia teleinformatyczne dla Centrum Przetwarzania Danych, gdzie zostanie zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach Projektu spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa tzn. serwer oraz urządzenia sieci teleinformatycznej

  • 15 komputerów o odpowiednich parametrach technicznych, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej

  • czytniki kart elektronicznych i karty elektroniczne potrzebne dla właściwego wdrożenia podpisu elektronicznego

 

Wdrożenie SEKAP z jego ciągle rosnącą funkcjonalnością oraz działającym w jego ramach serwisem PeUP to ogromna szansa na zwiększenie dostępności administracji lokalnej i usprawnienie jej działania

By ułatwić mieszkańcom korzystanie z dobrodziejstw SEKAP, planujemy kampanię informacyjną na ten temat oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi tego systemu.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij