2018-11-13
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2828/35 o powierzchni 0,1813 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 129 000,00 zł Wadium ustalone zostało na kwotę: 12 900,00 zł Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 5 grudnia 2018 r. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

SEKAP w Urzędzie Miasta

2009-01-23
 

Urząd Miasta Lędziny, z przyjemnością informuje , ze złożony przez nas wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „ Przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP" otrzymał dofinansowanie z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych.

 

 

 

Wdrażanie tej platformy ściśle powiązane będzie z wdrażaniem w Urzędzie Norm ISO

 

SEKAP - (skrót od nazwy System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) ,

 

jest innowacyjnym rozwiązaniem realizowanym na terenie województwa śląskiego, które ma na celu zwiększenie efektywności pracy urzędników, ułatwienie obywatelom i instytucjom kontaktu z urzędami administracji publicznej, umożliwienie świadczenia podstawowych usług administracyjnych drogą elektroniczną, a co za tym idzie - ograniczenie naszych wizyt w urzędach do minimum. Warunkiem korzystania z systemu jest jednak uzyskanie przez nas tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W ramach SEKAP-u uzgodnione zostały wspólne procedury załatwiania spraw (usług typu: sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej, limitowana działalność gospodarcza, podatki lokalne oraz wsparcie organizacji pozarządowych). Określono także jednakowe formularze elektroniczne, odpowiednie dla systemów obiegu dokumentów i weryfikacji podpisów elektronicznych. W ramach rozbudowanych modułów zagwarantowano m.in. bezpieczeństwo przepływu informacji, bezpieczeństwo płatności, przede wszystkim zaś - identyfikację obywatela.

W praktyce funkcjonowanie SEKAP-u ma więc polegać na tym, że mieszkaniec Śląska loguje się do serwisu na stronie http://www.sekap.pl/, a ten przekierowuje go następnie na witrynę internetową z e-usługami urzędu gminy właściwego do ich załatwienia.

Kontakt z urzędem i wysyłanie wniosków w konkretnych sprawach umożliwia nam w ramach SEKAP-u internetowa PLATFORMA E-USŁUG PUBLICZNYCH, czyli serwis PeUP. Za jego pośrednictwem sprawdzimy katalog usług świadczonych przez urzędy, obejrzymy spis ich adresów, złożymy odpowiednie wnioski urzędowe, sprawdzimy stan naszej sprawy (czyli etap jej załatwiania w urzędzie), a także odbierzemy korespondencję

Wszelkie formularze papierowe zostały zastąpione dokumentami elektronicznymi. Klienci muszą tylko wprowadzić do nich swoje dane, treść wniosku oraz inne informacje związane ze sprawą. Warto jednak pamiętać, że do wypełnienia i wysłania dokumentów niezbędna jest - rejestracja w systemie i posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W ramach Projektu do urzędu zostanie dostarczone oprogramowanie:

  • System Obiegu Dokumentów

  • System Bezpieczeństwa

  • Platforma Formularzy Elektronicznych

  • System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego

  • Przyłaczenie do Platformy e-Usług Publicznych Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego oraz zakupione zostaną następujące elementy infrastruktury informatycznej: 

  •  urządzenia teleinformatyczne dla Centrum Przetwarzania Danych, gdzie zostanie zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach Projektu spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa tzn. serwer oraz urządzenia sieci teleinformatycznej

  • 15 komputerów o odpowiednich parametrach technicznych, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej

  • czytniki kart elektronicznych i karty elektroniczne potrzebne dla właściwego wdrożenia podpisu elektronicznego

 

Wdrożenie SEKAP z jego ciągle rosnącą funkcjonalnością oraz działającym w jego ramach serwisem PeUP to ogromna szansa na zwiększenie dostępności administracji lokalnej i usprawnienie jej działania

By ułatwić mieszkańcom korzystanie z dobrodziejstw SEKAP, planujemy kampanię informacyjną na ten temat oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi tego systemu.

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij