Wydziały

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: mgr Renata Ścierska
ul. Lędzińska 55, parter, pok. nr 07
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 118
e-mail: usc@ledziny.pl

 

Straż Miejska

Komendant: mgr Rafał Czarnuch
ul. Lędzińska 55 (parter i II piętro)

tel.: 600 279 573

(32) 216 65 11 do 13,

wew.132 – pokój 09 ( pracownicy Straży Miejskiej)
wew. 156 – pokój 203 (komendant Straży Miejskiej)

 

 

Wydziały Urzędu Miasta

 

 

Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego

Naczelnik: mgr Ewelina Goczoł
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. 101, 103.
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 120, 128, 136
e-mail: architektura@ledziny.pl (sprawy dot. architektury)
e-mail: geodezja@ledziny.pl (sprawy dot. geodezji i gospodarki nieruchomościami)

 

Wydział Finansowy

Naczelnik: mgr Anna Dolina
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 100
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 116, 144, 173
e-mail: finanse@ledziny.pl

 

Wydział Gospodarki Miejskiej, Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji, Infrastruktury i Zamówień Publicznych

Naczelnik: mgr inż. Janusz Freitag
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. 107 tel.(32) 216 65 11 do 13, wew.130,126,145,162
e-mail: infrastruktura@ledziny.pl, drogi@ledziny.pl, inwestycje@ledziny.pl

 

Wydział Organizacyjny

Naczelnik: mgr Gabriela Dereń
ul.Lędzińska 55, parter, pok. nr 06a
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 160, 163, 166, 167, (32) 216 65 09   
e-mail: organizacyjny@ledziny.pl


Wydział Organizacyjny - Obsługa Rady Miasta

adres: ul. Lędzińska 55, pok. nr 114, 43-143 Lędziny
telefon: (32) 216 65 11 do 13, wew. 131, (32) 216 65 06
e-mail: biuro-rady@ledziny.pl, rada.miasta@ledziny.pl

 

Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Naczelnik: mgr Iwona Gwóźdź 
ul. Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 109
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 114, 134, 153
e-mail: oswiata@ledziny.pl

Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji, Kultury, Sportu, Funduszy Europejskich i Współpracy

Naczelnik: dr Mariola Jaromin
ul. Lędzińska 55, II piętro, pok. nr 204 i 205
tel. (32) 216 65 11 do 13, wew. 113, 151
e-mail: promocja@ledziny.pl, fundusze@ledziny.pl

 

 

Referaty Urzędu Miasta

 

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Szkód Górniczych

Kierownik: mgr inż. Renata Zazakowny
ul. Lędzińska 55, II piętro, pok. 201
tel. (32) 216 65 11 do 13, w.161, 125, 127, 176
e-mail: rolnictwo@ledziny.pl

 

Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik: mgr Renata Ścierska
ul. Lędzińska 55, parter, pok. nr 06
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 124
e-mail: dowody.osobiste@ledziny.pl

 

Referat Kadr

Kierownik: mgr Renata Kowalska
ul. Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 110
tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 112, 216 65 05
e-mail: kadry@ledziny.pl

 

Samodzielne stanowiska

 

 

Samodzielne Stanowisko ds.Wojskowych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Ewidencji Podmiotów Gospodarczych

mgr Urszula Pomietło-Rudol
ul. Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 106
tel. (32) 216 65 11 do 13, w. 152
e-mail: ewidencja@ledziny.pl

 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

mgr Patrycja Wala
ul. Lędzińska 55, I piętro, pok.101
tel.: (32) 216 65 11 do 13, w. 116
e-mail: p.wala@ledziny.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego - audytor wewnętrzny

mgr Krzysztof Chmurkowski
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. 111
tel.(32) 216 65 11 do 13
e-mail: audytor@ledziny.pl

 

Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji

mgr Robert Sitko
ul.Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 104
tel.(32) 216 65 11 do 13 w.121
e-mail: r.sitko@ledziny.pl

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Paweł Lis
ul. Lędzińska 55, I piętro, pok. nr 110
tel.(32) 216 65 11 do 13 w.175
e-mail: iod@ledziny.pl

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij