• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Rusza konkurs - 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

23 marca 2021

Ogłoszono nowy program dla Województwa Śląskiego – 1.7. Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie Województwa Śląskiego.

Beneficjentami konkursu są m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, JST, spółki prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa prowadzące działalność mieszkaniową (wszystkie muszą być z obszaru województwa śląskiego). Intensywność finansowania wynosi aż 85%. W ramach konkursu do rozdysponowania jest aż 50 000 000 zł (z czego 2 mln na wspólnoty mieszkaniowe, 3 mln na spółdzielnie, reszta na pozostałe)

Terminy: 29.03.2021 – 28.05.2021 (rozstrzygnięcie planowane na listopad 2021);

Jakich przedsięwzięć dotyczy konkurs: głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych (ocieplenie przegród, wymiana oświetlenia, przebudowa systemów c.o. i c.w.u., montaż instalacji OZE itd.).

 

Więcej informacji: 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (pois.gov.pl)

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov