2017-11-07
Jest już nowy, listopadowy numer BIL-a. Zapraszamy do lektury.
2017-11-23
Zapraszamy Wszystkich Mieszkańców na Jarmark Bożonarodzeniowy 9 Grudnia na Placu Farskim
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Przypominamy o obowiązku odśnieżania

2009-02-20

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi  przypominamy właścicielom nieruchomości oraz ich zarządcom o obowiązku odśnieżenia chodników.

 

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku oraz Uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 12.01.2006 w sprawi e regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lędziny właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości ma obowiązek usunięcia z chodnika przylegającego do nieruchomości błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, gzymsów i innych elementów obiektów budowlanych - niezwłocznie po ich pojawieniu się. Równie ważne jest podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości, poprzez posypywanie chodnika piaskiem.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij