2018-02-20
Burmistrz Miasta Lędziny ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. J.Ch. Ruberga w Lędzinach
2018-02-05
2018-02-07
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 900 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 90 000,00 zł do dnia 5 kwietnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-02-15
SZANOWNI RODZICE od dnia 15 marca 2018r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Lędziny na rok szkolny 2018/2019. Procesu rekrutacji będzie można dokonać logując się na stronie przedszkola-ledziny.nabory.pl
2018-01-22
SPRZEDAŻ DZIAŁKI numer 2830/51 o powierzchni 0,1003 ha, położonej w Lędzinach, obręb Smardzowice, ul. Zacisze. Cena wywoławcza 72 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 23 lutego 2018 r. godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 7 200,00 zł do dnia 19 lutego 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2405/63 o powierzchni 0,0330 ha i 2413/66 o powierzchni 0,0470 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0800 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 77 500,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 750,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2018-02-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI działek oznaczonych numerami 2406/63 o powierzchni 0,0318 ha i 2414/66 o powierzchni 0,0490 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1575, symbol użytku: RV-0,0808 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości 78 000,00 zł. Przetarg w dniu 16 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 800,00 zł do dnia 12 marca 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Przegląd kolęd i pastorałek w "Piaście"

2009-01-30

 

17 i 18 stycznia tego roku odbył się I przegląd Kolęd Pastorałek i

Jasełek w Lędzinach. Wzięło w nim udział 22 gupy artystyczne w tym

gościnnie Chór św Jacka z Mysłowic, który zdobył wyróżnienie.

 

 

Przegląd odbył się na sali widowiskowo - kinowej Piast w Lędzinach . Komisja

konkursowa od 10:00 do 20:30 pracowała i obradowała oceniając poczynania

lędzińskich artystów. W skład komisji weszli : Przewodnicząca -Katarzyna

Skulska absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu solowego, pedagog, nauczyciel akademicki, członek : Beata Kozioł - twórca plastyczny, nowy prezes klubu plastyka Kontrast, członek Iwona Woźniak - reżyser,

instruktor teatralny obecnie pracuje w Teatrze Małym w Tychach i Pałacu

Młodzieży w Katowicach.

Komisja jednogłośnie wyróżniła następujące zespoły:

1. W Kategorii Chóry :

"Chór św. Jacka" z Mysłowic pod dyrekcją Doroty i Adama Kolonko

 

2. W Kategorii Zespół wokalno instrumentalny :

"Koniczynki" - zespół szkolno - przedszkolny przygotowany przez Annę

Musioł i Beatę Rother

Young Band" - zespół Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

przygotowany przez Piotra Musioł

 

3. W kategorii duety:

Maria i Szymon Ferdyniok - uczniowie ze szkoły Podstawowej nr 4

z Lędzin przygotowane przez Katarzynę Cetnar

 

4. W Kategorii Soliści:

Beata Popiołek - przygotowana przez Sylwię Wituła Majchrzyk

instruktora Miejskiego Ośrodka Kultry w Lędzinach

Maria Ferdyniok - uczennica szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach

przygotowana przez Katarzynę Cetnar

 

Kategoria przedstawienia Jasełkowe:

Świetlica Parafialna - opiekun siostra Michaela Guźniczak i siostra

Adriana Kuczera

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 Lędziny - opieku siostra

Karolina Ciemięga

 

Wyróżnienia:

"Stars Show" - zespół instrumentalno - wokalny Miejskiego Ośrodka

Kultury w Lędzinach opiekun Franciszek Moskwa

Martyna Bartosz - Gimnazjum nr 2 opiekun Piotr Musioł

Komisja podsumowała przegląd stwierdeniem że poziom artystyczny

przeglądu był bardzo wysoki, zaś Lędziny posiadają bardzo duży

potencjał artystyczny z czego mogą być dumne. Podczas przeglądu mogliśmy zobaczyć tradycyjne jasełka jak i pantomimę - sztukę współczesną. Komisja

wysłuchała kolęd i pastorałek wykonanych tradycyjnie jak i w bardzo

ciekawych aranżacjach dźwiękowych.

Komisja miała spore problemy z wyznaczeniem i wytypowaniem najlepszej grupy, zespołu, duetu solistów gdyż każdy z nich prezentował swój innowacyjny program artystyczny .

Przegląd zakończył się galą koncertową podczas której każdy z uczestników

przeglądu otrzymał podziękowania, dyplomy i wyróżnienia. Najwyższym

zaś wyróżnieniem był udział - występ laureatów podczas gali.

Nagrody i podziękowania wręczali : Burmistrz Miasta Lędziny Wiesław

Stambrowski, przewodnicząca komisji konkursowej Katarzyna Skulska i

członek komisji konkursowej Beata Kozioł. Na gali zobaczyliśmy chór

Św. Jacka z Mysłowic, zespół szkolno - przedszkolny Koniczynki, duet Maria i Szymon Ferdyniok, zespół Stars show z MOK ,solistka Beata Popiołek, grupę jasełkowa ze świetlicy parafialnej a także zespól Young band z MOK. Niestety nie wystąpił zespół jasełkowy ze szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi na prośbę siostry Karoliny Ciemięga, a także Martyna Bartosz z powodu nieobecności akompaniatora.

Wszystkim zespołom i instruktorom, dyrektorom szkół i przedszkoli a

także siostrom zakonnym, młodym artystom i ich rodzicom serdecznie

dziękujemy za zaangażowania i wkład pracy w te jakże pełne lekkości, artyzmu i

wyczucia piękna działa.

 

Zdjęcia z Przeglądu Kolęd i Pastorałek można obejrzeć w galerii pod adresem

http://www.new.ledziny.pl/admin2/cms_frames/

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij