2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-08-29
niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6710 ha, położona w Lędzinach przy ul. Pokoju, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Gmina Lędziny przeznaczyła do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niezabudowaną nieruchomość gruntową składająca się z działek oznaczonych numerami 2910/184 o pow. 1,6344 ha i 2691/184 o pow. 0,0366 ha, tj. o łącznej powierzchni 1,6710 ha, położoną w Lędzinach przy ul. Pokoju, obrębie geodezyjnym Lędziny, arkusz mapy 4. Cena sprzedaży netto: 2 658 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług.
2018-08-29
Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5865 ha, położona w Lędzinach, przy ul. Pokoju, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Gmina Lędziny przeznaczyła do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych numerami 2909/184 o pow. 0,5597 ha i 2692/184 o pow. 0,0268 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,5865 ha, położoną w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, arkusz mapy 4 przy ul. Pokoju. Cena sprzedaży netto: 933 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dla działki nr 2909/184 wg stawki 23%, dla działki nr 2692/184 wg stawki zwolnionej).
2018-09-10
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka. Swój głos oddać można na trzy sposoby: osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu), korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny), za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.
2018-08-13
Urząd Miasta Lędziny - Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż od 3 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania bezpośrednio w Wydziale lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne, gdzie dostępny jest również nowy Regulamin udzielania pomocy materialnej.
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-09-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, w rejonie ul. Przodowników, oznaczonej jako działka numer 3409/291 o powierzchni 0,0204 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 16 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 1 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-09-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Traugutta, oznaczonej jako działka numer 3429/240 o powierzchni 0,0167 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 14 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 1 400,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Przegląd kolęd i pastorałek w "Piaście"

2009-01-30

 

17 i 18 stycznia tego roku odbył się I przegląd Kolęd Pastorałek i

Jasełek w Lędzinach. Wzięło w nim udział 22 gupy artystyczne w tym

gościnnie Chór św Jacka z Mysłowic, który zdobył wyróżnienie.

 

 

Przegląd odbył się na sali widowiskowo - kinowej Piast w Lędzinach . Komisja

konkursowa od 10:00 do 20:30 pracowała i obradowała oceniając poczynania

lędzińskich artystów. W skład komisji weszli : Przewodnicząca -Katarzyna

Skulska absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie śpiewu solowego, pedagog, nauczyciel akademicki, członek : Beata Kozioł - twórca plastyczny, nowy prezes klubu plastyka Kontrast, członek Iwona Woźniak - reżyser,

instruktor teatralny obecnie pracuje w Teatrze Małym w Tychach i Pałacu

Młodzieży w Katowicach.

Komisja jednogłośnie wyróżniła następujące zespoły:

1. W Kategorii Chóry :

"Chór św. Jacka" z Mysłowic pod dyrekcją Doroty i Adama Kolonko

 

2. W Kategorii Zespół wokalno instrumentalny :

"Koniczynki" - zespół szkolno - przedszkolny przygotowany przez Annę

Musioł i Beatę Rother

Young Band" - zespół Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

przygotowany przez Piotra Musioł

 

3. W kategorii duety:

Maria i Szymon Ferdyniok - uczniowie ze szkoły Podstawowej nr 4

z Lędzin przygotowane przez Katarzynę Cetnar

 

4. W Kategorii Soliści:

Beata Popiołek - przygotowana przez Sylwię Wituła Majchrzyk

instruktora Miejskiego Ośrodka Kultry w Lędzinach

Maria Ferdyniok - uczennica szkoły podstawowej nr 4 w Lędzinach

przygotowana przez Katarzynę Cetnar

 

Kategoria przedstawienia Jasełkowe:

Świetlica Parafialna - opiekun siostra Michaela Guźniczak i siostra

Adriana Kuczera

Szkoła Podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 1 Lędziny - opieku siostra

Karolina Ciemięga

 

Wyróżnienia:

"Stars Show" - zespół instrumentalno - wokalny Miejskiego Ośrodka

Kultury w Lędzinach opiekun Franciszek Moskwa

Martyna Bartosz - Gimnazjum nr 2 opiekun Piotr Musioł

Komisja podsumowała przegląd stwierdeniem że poziom artystyczny

przeglądu był bardzo wysoki, zaś Lędziny posiadają bardzo duży

potencjał artystyczny z czego mogą być dumne. Podczas przeglądu mogliśmy zobaczyć tradycyjne jasełka jak i pantomimę - sztukę współczesną. Komisja

wysłuchała kolęd i pastorałek wykonanych tradycyjnie jak i w bardzo

ciekawych aranżacjach dźwiękowych.

Komisja miała spore problemy z wyznaczeniem i wytypowaniem najlepszej grupy, zespołu, duetu solistów gdyż każdy z nich prezentował swój innowacyjny program artystyczny .

Przegląd zakończył się galą koncertową podczas której każdy z uczestników

przeglądu otrzymał podziękowania, dyplomy i wyróżnienia. Najwyższym

zaś wyróżnieniem był udział - występ laureatów podczas gali.

Nagrody i podziękowania wręczali : Burmistrz Miasta Lędziny Wiesław

Stambrowski, przewodnicząca komisji konkursowej Katarzyna Skulska i

członek komisji konkursowej Beata Kozioł. Na gali zobaczyliśmy chór

Św. Jacka z Mysłowic, zespół szkolno - przedszkolny Koniczynki, duet Maria i Szymon Ferdyniok, zespół Stars show z MOK ,solistka Beata Popiołek, grupę jasełkowa ze świetlicy parafialnej a także zespól Young band z MOK. Niestety nie wystąpił zespół jasełkowy ze szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi na prośbę siostry Karoliny Ciemięga, a także Martyna Bartosz z powodu nieobecności akompaniatora.

Wszystkim zespołom i instruktorom, dyrektorom szkół i przedszkoli a

także siostrom zakonnym, młodym artystom i ich rodzicom serdecznie

dziękujemy za zaangażowania i wkład pracy w te jakże pełne lekkości, artyzmu i

wyczucia piękna działa.

 

Zdjęcia z Przeglądu Kolęd i Pastorałek można obejrzeć w galerii pod adresem

http://www.new.ledziny.pl/admin2/cms_frames/

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij