• Zmiana wielkości czcionki
 • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach

21 lutego 2018

Rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpisują adres strony internetowej:

 

przedszkola-ledziny.nabory.pl

 

która będzie aktywna od 15 marca 2018r., tj. od dnia rozpoczęcia rekrutacji

Przebieg procesu elektronicznej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Lędzinach

 

 • rodzice/prawni opiekunowie chcący zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wpisują adres strony internetowej:

przedszkola-ledziny.nabory.pl

która będzie aktywna od 15 marca 2018r., tj. od dnia rozpoczęcia rekrutacji

 • we wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują 3 wybrane
  przedszkola/szkoły z oddziałami przedszkolnymi według swoich preferencji
  w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem/szkołą
  z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru
  ,

 

Rodzice/prawni opiekunowie:

 •  wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 •  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole
  z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru,

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach i braku możliwości wypełnienia przez rodziców/opiekunów prawnych wniosków w systemie elektronicznym, rejestracji dziecka
w systemie mogą oni dokonać udając się do przedszkola/szkoły z oddziałem przedszkolnym, które we wniosku będzie wskazane na I miejscu wyboru i tam dokonać stosownych
formalności,

 

 •  podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 •  do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie
  kryteriów,
 • oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
  fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Oświadczenia będą dla Państwa przygotowane w systemie elektronicznym, a zatem
będzie można je wydrukować i wypełnić.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov