• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

powrót do starego źródła wody

2022-09-06

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że sprawa decyzji Zarządu RPWiK Tychy z maja br. w sprawie zmiany źródła zasilania wody dla dużej części naszego miasta, która wzbudziła wśród Państwa wiele emocji, zmierza ku oczekiwanemu przez Państwa finałowi.

Nasze wspólne działania doprowadziły do przyjęcia przez Zarząd RPWiK Tychy jednej z propozycji polubownego rozwiązania problemu. 15 maja 2022 r. burmistrz Krystyna Wróbel oraz 6. radnych Bogusław Dzierżak, Tadeusz Ingram, Tomasz Kostyra, Bogusław Noras. Bogumiła Stolecka i Paweł Wanot przedłożyło zarządowi RPWiK trzy konkretne propozycje polubownego rozwiązania problemu jakości wody:

 

  1. Rezygnacja z podawania wody przygotowywanej przez SUW „Ziemowit” do miejskiej sieci wodociągowej na terenie Lędzin i przywrócenie poprzedniego źródła zasilania.
  2. Obniżenie ceny 1 m3 dostarczanej wody i dostosowanie jej do poziomu płaconego przez mieszkańców korzystających z usług PGK „Partner”, który także przekazuje odbiorcom wodę przygotowywaną przez SUW „Ziemowit”.
  3. Przeprowadzenie kompleksowej modernizacji SUW „Ziemowit” w partnerstwie publiczno-prywatnym, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki temu poprawi się jakość wody dla wszystkich mieszkańców Lędzin.

 

W wyniku prowadzonych przez Urząd Miasta działań Zarząd RPWiK Tychy przyjął ostatecznie pierwszą z naszych propozycji. W efekcie przywrócone zostanie poprzednie źródła zasilania wody, czyli woda ponownie będzie dostarczana z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa.

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov