2019-06-07
Szanowni Mieszkańcy
Uprzejmie informuję, że w dniu 21 czerwca 2019 r. Urząd Miasta Lędziny będzie nieczynny.
2019-06-14
Ogłoszno konkursy na dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach oraz konkurs na dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Lędzinach
2019-06-17
Rusza szósta edycja Budżetu Obywatelskiego Lędzin. Od 1 czerwca składać można propozycje projektów. Okres ich przyjmowania potrwa do 30 czerwca. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich lędzinianie mają do wykorzystania łączną kwotę 250 000 zł.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2017-12-01
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2019-05-23
2019-06-04
Oficjalne otwarcie miało miejsce w piątkowe popołudnie 31 maja 2019 roku. Na tę chwilę czekało wielu świeżo upieczonych rodziców, a szczególnie ich pociechy. W Lędzinach otwarto nowoczesne przedszkole. Obiekt powstał za kwotę ok 5,9 miliona złotych. Wśród zaproszonych osób obecni byli: parlamentarzyści, samorządowcy na szczeblu wojewódzkim, powiatowym, gminnym, przedstawiciele instytucji zarządzających oświatą, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz najważniejsi - dzieci wraz z rodzicami.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2019-06-11
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska

2015-02-18

Wieloletni program dla Śląska to temat posiedzenia Międzyresortowego  Zespołu do spraw wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska powołanego przez Panią Premier Ewę Kopacz 7 stycznia br.

 

Samorządowcy z woj. śląskiego już w połowie stycznia sformułowali pierwszy pakiet postulatów do rządowego programu. Potem powstał szerszy zestaw ok. 40 propozycji. Odbyło się kilka spotkań członków zespołu z samorządowcami, m.in. w Bytomiu oraz w stolicy. Kolejne takie spotkanie miało miejsce w poniedziałek w Krakowie – było poświęcone m.in. projektom innowacyjnym i badawczo-rozwojowym.

W spotkaniu pod przewodnictwem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pani Ilony Antoniszyn - Klik  wzięli udział przedstawiciele śląskich samorządów.

W pracach Zespołu z ramienia Gminy Lędziny uczestniczy Burmistrz Krystyna Wróbel, która wraz ze Starostą Bieruńsko - Lędzińskim Bernardem Bednorzem bierze aktywny udział w posiedzeniach. Obecność naszych reprezentantów jest przejawem zainteresowania rozwojem gospodarczym i ekonomicznym zarówno Gminy jak i Powiatu.

Działania zespołu zmierzają do stworzenia wieloletniego programu dla Śląska, który będzie zawierał  podstawowe potrzeby i kierunki rozwoju przemysłowego Śląska, oparte na doświadczeniach samorządowców województwa.

Samorządowcy mają wspierać prace międzyresortowego zespołu, uczestnicząc w nim poprzez swoją reprezentację (jej wyłonienia podjął się marszałek woj. śląskiego). Na razie zostali poproszeni m.in. o podzielenie się swoimi informacjami i wnioskami co do posiadanych terenów i zasobów rynku pracy, a także potrzeb w tym zakresie (dotyczących np. środków na uzbrajanie gruntów czy oczekiwanych zmian prawnych). Na tej podstawie w najbliższych dniach sformułowane mają zostać podstawowe potrzeby i kierunki dalszych prac.

Podsekretarz stanu wyjaśniała, że intencją programu ma być pobudzanie obecnych działań (również prowadzonych przez samorządy) poprzez m.in. wsparcie ich nowymi środkami i zmianami prawa, a także dostosowanie do nowych potrzeb programów unijnych.

Pracujemy nad programem dla Śląska, dzięki któremu powstaną nowe miejsca pracy w sektorach o dużej dynamice. Chcemy także przyciągać przemysł, który w perspektywie najbliższych 30-40 lat zwiększy atrakcyjność tego regionu - powiedziała  na jednym ze spotkań wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik.

Podstawy programu dla Śląska mają powstać w ciągu kilku miesięcy. Ma on zawierać działania zarówno doraźne, jak i systemowe, zmieniające strukturę przemysłu w regionie.

Przedstawiciele samorządów zwracali uwagę na to, że to one znają najlepiej swoje miasta i to one biorą na swoje barki ciężar działań rządu, jak choćby restrukturyzację górnictwa. Minister Ilona Antoniszyn-Klik przyznała, że zarówno samorządom, jak i przedsiębiorcom potrzeba dodatkowego wsparcia instytucjonalnego i finansowego, żeby działające tu firmy były bardziej konkurencyjne. Zapewniła, że ministerstwo gospodarki podejmie ukierunkowane działania, by ułatwić na Śląsku szybszy rozwój nowoczesnych gałęzi gospodarki. Nie wykluczyła również starań o dodatkowe pieniądze dla Śląska w Komisji Europejskiej.

Prezydenci miast podkreślali również, że mają problemy z przejmowaniem poprzemysłowych terenów od spółki skarbu państwa. Poza tym, obszary te są bardzo zdegradowane, dlatego zanim zostaną włączone do stref aktywności gospodarczej, muszą być odpowiednio przygotowane i uzbrojone. 

Nieprzypadkowo spotkanie odbyło się w Bytomiu. To miasto, które najboleśniej odczuło skutki restrukturyzacji przemysłu

Samorządowcy już w połowie stycznia przekazali kancelarii premiera listę dwunastu propozycji do programu dla Śląska. Dotyczą one m.in. przekazania budżetowych środków na uzbrajanie terenów pod nowe inwestycje, preferencyjnych pożyczek dla firm, które zatrudnią osoby odchodzące z górnictwa, nacisku na finansowanie projektów dotyczących nowoczesnych technologii węglowych, dodatkowych ulg dla inwestorów wchodzących na teren specjalnych stref ekonomicznych, tzw. premii rewitalizacyjnych za inwestycje w określonych miejscach czy dofinansowań do wynagrodzeń w postaci "bonów zatrudnieniowych".

Zapowiedziany przez przedstawicieli rządu wieloletni plan dla Śląska koncentruje się przede wszystkim na poszukiwaniu nowych możliwości zwiększania potencjału inwestycyjnego regionu.  Rozważana jest zmiana struktury przemysłu na Śląsku, w tym wzmocnienie rozwoju tych jego gałęzi, które przyniosą nowe miejsca pracy. Rząd pracować będzie również nad zwiększeniem efektywnego wykorzystywania środków unijnych. Pod uwagę brana jest też zmiana niektórych przepisów prawa oraz podejmowanie działań służących zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Na zdjęciach:

fot.1. Od lewej: Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Ilona Antoniszyn - Klik Wiceminister Gospodarki, Jerzy Miller Wojewoda Małopolski,

fot.2 Od lewej: Bernard Bednorz Starosta Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Jerzy Miller Wojewoda Małopolski, Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa

fot.3 Od lewej: Bernard Bednorz Starosta Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa

fot.4 Stoją od lewej: Damian Bartyla Prezydent Miasta Bytom, Bernard Bednorz Starosta Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego, Krystyna Wróbel Burmistrz Miasta Lędziny, Waldemar Jędrusiński Z-ca Prezydenta Miasta Bielska - Białej

 

 

 

2342.jpg
4043.jpg
464.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij