2017-11-07
Jest już nowy, listopadowy numer BIL-a. Zapraszamy do lektury.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Porządek obrad XXI sesji Rady Miasta Lędziny - 26 kwietnia 2012 r. godz. 16:00

2012-04-23
1. Otwarcie Sesji.

 

2. Przyjęcie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miasta Lędziny z dnia  29 marca 2012 roku.

 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania uchwał Rady Miasta oraz podpisanych przez Burmistrza Miasta zarządzeń, umów i aneksów do umów.  

 

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy w okresie międzysesyjnym.

 

6. Interpelacje i zapytania radnych.

 

7. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2012 – 2019;

b) zmian w budżecie miasta na 2012 rok;

c) przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach;

d) wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Ochrony Środowiska;

e) udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy na realizację zadania – prowadzenie Izby Wytrzeźwień.

9. Informacje.

 

10. Zakończenie.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij