• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych – oświetlenie na 3 przejściach dla pieszych wykonane

17 listopada 2022

Gmina Lędziny zakończyła inwestycję zrealizowaną w ramach Marszałkowskiego Programu bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego dla następującychzadań:

 

  1. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Gajową”. W ramach inwestycji zabudowana została tam kostka integracyjna oraz zostało wykonane wertykalne oświetlenie.
  2. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Hołdunowskiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2”. W tym miejscu również zabudowana została kostka oraz wykonano wertykalne oświetlenie.

  3. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych - przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Lędzińskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Lompy”. Na trzecim przejściu dla pieszych oprócz wykonania oświetlenia wertykalnego i zabudowy z kostki została także wykonana sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych.

Gmina Lędziny po uzyskaniu informacji o konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, mając na uwadze zdarzenia drogowe, jakie miały miejsce na ul. Hołdunowskiej wystąpiła z inicjatywą udziału w przedmiotowym konkursie.

 

Przejścia dla pieszych, na które Gmina złożyła wnioski znajdują się na prostym odcinku drogi, w którym samochody często przekraczają dopuszczalną prędkość. W pobliżu przejść znajdują się także obiekty użyteczności publicznej, do których uczęszczają dzieci oraz seniorzy z naszego miasta.

 

Zastosowane rozwiązania z pewnością znacząco przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pomogą wyeliminować potencjalnie niebezpieczne sytuacje związane z ruchem pieszych.

 

Należy podkreślić, iż zarówno ulica Hołdunowska jak i ulica Lędzińska są drogami publicznymi powiatowymi i zgodnie z kompetencją to zarządca drogi winien realizować w/w zadanie. Niemniej jednak, to Gmina Lędziny w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców złożyła stosowne wnioski do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach o dofinansowanie powyższych zadań. Ostatecznie doświetlenia przejść dla pieszych oraz budowa sygnalizacji została sfinansowana ze środków własnych gminy w wysokości  58 700 00,00 zł, środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w wysokości 89 250,00 zł oraz Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w wysokości 55 000,00 zł

 

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Palian” sp. z o.o. z siedzibą
w Tychach.

 

Łączna kwota inwestycji wynosi: 202 950,00 zł

Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov