• Zmiana wielkości czcionki
  • Zmiana kontrastu

Formularz wyszukiwania

Polski Bon Turystyczny - komunikat

17 sierpnia 2020

Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

 

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:

 

tel. 22 11 22 111

e-mail: bon@zus.pl

Wskazane jest, żeby osoba taka dysponowała:

 

  • danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)

 

  • podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)

 

  • przedstawiła krótki opis problemu.

 

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:

 

  1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.

 

  1. Wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.

 

Następnie:

 

  1. Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.

 

  1. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.

 

  1. POT wydaje decyzję administracyjną.

 

  1. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.
Współpraca
Powiat Bieruńsko-LędzińskiBieruńBojszowyChełm ŚląskiImielinTychyWojewództwo ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa ŚląskiegoŚląski Urząd Wojewódzki w KatowicachPowiatowy Urząd Pracy w TychachRevucaRoccagorgaUnicov