2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-03-28
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją dotyczącą współpracy Gminy Lędziny i Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach.
2018-04-12
PROGRAM II „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Lędziny na lata 2018-2020” ETAP I na lata 2018 - 2019
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gospodarz miasta - burmistrz Krystyna Wróbel w dniu 20.05.2018 r. gościła w Urzędzie Miasta Lędziny Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę oraz Ministra Jerzego Polaczka. Spotkanie polityków Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami odbyło się w ramach ogólnopolskiego cyklu pod hasłem „Polska jest jedna”.
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2018-06-28
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach - Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Różanej, oznaczonej jako działka numer 3254/272 o powierzchni 0,1146 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVb (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 113 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 11 360,00 zł do dnia 25 lipca 2018.
2018-06-28
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach - Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Różanej, oznaczonej jako działka numer 3255/272 o powierzchni 0,1187 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVb (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 117 700,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 11 770,00 zł do dnia 25 lipca 2018 r.
2018-07-09
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 4 przy ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2875/25 o powierzchni 0,0145 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3072, symbol użytku: dr-0,0145 ha (drogi). Cena wywoławcza nieruchomości: 13 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 1 300,00 zł do dnia 6 sierpnia 2018.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-05-21
Zapraszamy do majowego wydania BiL Lędziny Teraz
2018-01-05
W Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zostały opublikowane następujące ogłoszenia o zamówieniu pn.: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”, Modernizacja budynków komunalnych przy ul. Pokoju 106 – utworzenie mieszkań socjalnych – I etap, Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Lędzinach
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Półmetek Wakacji bez uzależnień

2014-07-23

Miejski Ośrodek Kultury jak co roku organizuje w ramach programu " Wakacje bez uzależnień"  wakacje dla dzieci pozostających w domach. Zajęcia prowadzone są  w  Gimnazjum nr 2, Placu Farskim, a także  w  Goławcu - choć dzieci z Goławca  mogą korzystać  z wycieczek ze względu na remont szkoły.  W zajęciach letnich może brać udział każde dziecko z naszego miasta w wieku od 6 do 14 roku życia.

Miejski Ośrodek Kultury przygotował bardzo wiele atrakcji wśród nich zajęcia artystyczne, wyjścia na basen, wyjścia  na spektakle teatralne, seanse filmowe,  wycieczki. Wszystkie atrakcje są ufundowane przez Urząd Miasta Lędziny. Dzieci nieodpłatnie mogą uczestniczyć we wszystkich atrakcjach, a nawet podczas wycieczek otrzymują poczęstunek.

Już w pierwszym tygodni zajęć letnich na dzieci z naszego miasta czekało bardzo wiele atrakcji. Wśród najciekawszych można było  znaleźć zajęcia artystyczne - stacjonarne, przedstawienie profilaktyczne, spotkanie ze Strażakami, Strażą Miejską, a także można było zaszaleć w wodnym świecie Aquadromu w Rudzie Śląskiej.

Dzieci pierwszego dnia tworzyły arcydzieła plastyczne, a także uczestniczyły w grach sportowych pod bacznym okiem opiekunów.  Dzieci i młodzież z ogromnym zaangażowaniem tworzyły  dzieła artystyczne, jak również zacięcie rywalizowały w rozgrywkach sportowych.

Drugi dzień to profilaktyka przedwakacyjna, która zawierała przedstawienie edukacyjne - przestrzegające przed niebezpieczeństwem czyhającym na dzieci w okresie wakacji, a także odbyły się prelekcje dotyczące właściwego  zachowania w chwilach zagrożenia dla życia dzieci podczas wakacyjnych szaleństw. Prelekcje poprowadzili strażacy z OSP Lędzin i  Komendant Straży Miejskiej w Lędzinach Jan Słoninka . 

Trzeciego dnia dwa autokary - prawie 100 dzieci pojechało na wycieczkę do Aquadromu do Rudy Śląskiej .  Tam dzieci pod bacznym okiem instruktorów zażywały kąpieli.

Drugi tydzień zajęć obfitował w  twórczość rękodzielniczą dzieci, a także rozwijano  zdolności plastyczne i manualne. Rozgrywek sportowych oczywiście nie zabrakło - jak na czas wakacyjny przystało. W sali widowiskowo- kinowej w ramach Repliki filmowej zaprezentowany został film pt. : "Dziewczynka z zapałkami"- był to  to film edukacyjny, po którym dzieci uczestniczyły  w aktywnej rozmowie i dyskusji.  W tym tygodniu dzieci miały także możliwość korzystania z basenu krytego w Fundacji Rozwoju Sportu Kultury  Fizycznej i Turystyki w Lędzinach. Uwieńczeniem  drugiego tygodnia zajęć była wycieczka  do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie. Uczestniczyło w niej  91 osób. Dzieci bardzo żywo reagowały  podczas spotkania ze zwierzętami i aktywnie uczestniczyły w opowiadaniach i dyskusjach prowadzonych przez pracowników ZOO. Tym samym mogły uczestniczyć w "żywej" lekcji biologii. Dowiedziały się również, że jedną z najnowszych inwestycji na terenie ogrodu jest powstanie Mini-ZOO. Dziecięcy ogródek umożliwia najmłodszym bezpośredni kontakt  z łagodnymi  zwierzętami pod nadzorem pracowników ZOO. Mini-ZOO cieszyło się ogromną popularnością wśród zwiedzających ogród.  Dzieci zachwyciła również odnowiona w tym roku Kotlina Dinozaurów - jedyna tego typu ekspozycja wymarłych gadów w Europie. Dzieci miały okazję zobaczyć dinozaury we właściwych proporcjach.  Wycieczka została podzielona na małe grupy. Każda grupa pod opieką instruktora indywidualnie zwiedzała atrakcje w ZOO . W drodze powrotnej dzieci otrzymały poczęstunek . 

Trzeci tydzień letnich zajęć  rozpoczął się przedstawieniem  o tematyce profilaktycznej dotyczącej pierwszej pomocy - opieka przedmedyczna, a także odbyła się pogadanka o szkodliwych używkach. Dzieci brały aktywny udział w ćwiczeniach na fantomie  - udzielając pierwszej pomocy, a także uczyły się szybkiego reagowania w czasie zagrożenia życia. Aktywnie ćwiczyli resuscytację i właściwe zachowanie, jak również reagowanie w sytuacjach kryzysowych, gdzie może być zagrożone ludzkie życie. Po zajęciach odbył się spektakl - teatr pantomimy, który wskazywał zgubny wpływ niedozwolonych  używek  na ich życie.  Pokazywał dzieciom czym skutkuje  spożywanie używek. Następnego dnia uczestnicy wakacji wzięli udział w projekcji  film pt. „Tim”. Film wyświetlany był w ramach Repliki Festiwalu Filmów dla Dzieci, podczas którego prezentowane filmy są bardzo przyjazne z przekazem wartości i morału. Festiwalowe filmy pobudzają uczestniczące w projekcji  dzieci do głębokich refleksji i rozmyslań. Zaraz po filmie odbyła się aktywna dyskusja,  gdzie dzieci dzieliły się swoimi przeżyciami i wrażeniami.  Wyświetlane seanse są darmowe , nie tylko dla uczestników programu ”Wakacje bez uzależnień”, ale dla wszystkich chętnych mieszkańców miasta.

Główną atrakcją trzeciego tygodnia była wycieczka do Ogrodu Doświadczeń im. St. Lema w Krakowie. W Ogrodzie przygotowanych było około 60 stanowisk eksperymentalnych, gdzie poprzez bezpośrednie doświadczenie poznaje się prawa przyrody odczuwając je własnymi zmysłami. Ogród doświadczeń to  miejsce gdzie zabawa splata się z nauką, a fizyka przestaje być trudnym przedmiotem ze szkolnych podręczników. W Ogrodzie każdy może odkryć, że jest cząstką natury i podlega jej prawom. Harmonia ruchu wahadła, piękno barw, wibracja dźwięków poprzez bezpośrednie doświadczanie skłaniają do pobudzania wyobraźni i samodzielnego odkrywania świata. Z wycieczki skorzystało 85 uczestników. W drodze powrotnej dzieci otrzymały poczęstunek .

Czwarty tydzień obfitował w  zajęcia artystyczne, film, przedstawienie teatralne.  Dzieci uczestniczyły w tworzeniu prac wielkopowierzchniowych  o tematyce wakacyjnej. Podczas spaceru na "Zalew" malowały  kredą na asfalcie  pocztówki z wakacji pod bacznym okiem instruktorów.  Po artystycznych i sportowych   zabawach  dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie. Drugiego dnia  w ramach Repliki Festiwalu Filmów dla Dzieci mogły obejrzeć  film  " Tajemniczy chłopiec". Dzieci bardzo długo dyskutowały i omawiały film. Okazał się on  bardzo wartościowym dla dzieci starszych.  We czwartek na dzieci czekało przedstawienie " Brzydkie kaczątko", bardzo barwne i kolorowe oprawione przepiękną muzyką na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

Serdecznie zapraszamy dzieci wypoczywające w mieście do aktywnego udziału w zajęciach. Zapisy w siedzibie głównej Miejskiego Ośrodka Kultury  w Lędzinach ul. Hołdunowska 39 , tel. 32 3267833, jeżeli tylko są wolne miejsca.

img_4439.jpg
img_4425.jpg
img_4412.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij