2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 650 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 65 000,00 zł do dnia 19 listopada 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-08-29
niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,6710 ha, położona w Lędzinach przy ul. Pokoju, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Gmina Lędziny przeznaczyła do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niezabudowaną nieruchomość gruntową składająca się z działek oznaczonych numerami 2910/184 o pow. 1,6344 ha i 2691/184 o pow. 0,0366 ha, tj. o łącznej powierzchni 1,6710 ha, położoną w Lędzinach przy ul. Pokoju, obrębie geodezyjnym Lędziny, arkusz mapy 4. Cena sprzedaży netto: 2 658 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług.
2018-08-29
Niezabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5865 ha, położona w Lędzinach, przy ul. Pokoju, przeznaczona pod zabudowę usługowo-mieszkaniową. Gmina Lędziny przeznaczyła do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niezabudowaną nieruchomość gruntową składającą się z działek oznaczonych numerami 2909/184 o pow. 0,5597 ha i 2692/184 o pow. 0,0268 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,5865 ha, położoną w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, arkusz mapy 4 przy ul. Pokoju. Cena sprzedaży netto: 933 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dla działki nr 2909/184 wg stawki 23%, dla działki nr 2692/184 wg stawki zwolnionej).
2018-09-10
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Lędzin do Głosowania na projekty w Ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Głosowanie trwa od 7 września – 30 września. Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka. Swój głos oddać można na trzy sposoby: osobiście - w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu), korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny), za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.
2018-08-13
Urząd Miasta Lędziny - Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż od 3 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2018/2019 (do pobrania bezpośrednio w Wydziale lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne, gdzie dostępny jest również nowy Regulamin udzielania pomocy materialnej.
2018-08-21
SZANOWNI MIESZKAŃCY! Uprzejmie informujemy, że szczegółowe materiały dotyczące wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na niedzielę dnia 21 października 2018 r. zostały zamieszczone na stronie Urzędu.
2018-09-04
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 5 przy ul. Szkolnej, oznaczonej jako działka numer 2907/35 o powierzchni 0,1196 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 2718, symbol użytku: RV-0,1190 ha (grunty orne), PsV-0,0006 ha (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości: 85 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 8 500,00 zł. Wniesienie wadium - w pieniądzu - w terminie do dnia 1 października 2018 r.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2018-09-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, w rejonie ul. Przodowników, oznaczonej jako działka numer 3409/291 o powierzchni 0,0204 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 16 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 1 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2018-09-17
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach w rejonie ul. Traugutta, oznaczonej jako działka numer 3429/240 o powierzchni 0,0167 ha. Cena wywoławcza nieruchomości: 14 000,00 zł. Wadium ustalone zostało na kwotę: 1 400,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 15 października 2018 r. o godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55.
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

Po raz ósmy w Lędzinach zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

2011-01-12

W niedzielę 9 stycznia 2011r. w sali widowiskowo - kinowej „Piast" juz po raz ósmy zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Lędziny aktywnie włączyły się w zbiórkę pieniędzy na rzecz dzieci z chorobami nefrologicznymi i urologicznymi.

Dzięki temu udało się zebrać ponad 42.000 zł, które zostały wpłacone na konto WOŚP - to wielki sukces! W mieście kwestowano w wielu miejscach, głownie przed kościołami i niektórymi supermarketami. W akcję włączyło się kilkudziesięciu wolontariuszy - uczniów Powiatowego Zespołu Szkół, którzy spisali się na medal, gdyż łącznie uzbierali 26 tysięcy złotych.

 

Wszyscy uczestnicy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mogli skorzystać z całego mnóstwa atrakcji przygotowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury. Występy artystyczne, licytacja przedmiotów ofiarowanych na rzecz WOŚP przez instytucje, firmy i osoby prywatne, loteria fantowa to tylko część z bogatego programu przygotowanego przez Lędziński Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kierowany przez Krystynę Wróbel.

 

Ogromnym wzięciem cieszyły się losy z loterii "Nie chybił - zawsze trafił". Siedem głównych nagród (kurtka skórzana, mini wieża Hi-Fi, DVD i zabawki) szefowa lędzińskiego sztabu Krystyna Wróbel wręczyła szczęśliwcom na scenie. Dzięki hojności ofiarodawców loteria sprawia corocznie wiele radości jej uczestnikom.

 

Ponownie ofiarodawcy z Klubu Kajman (obecnie z siedzibą w Lędzinach) wozili chętnych samochodami terenowymi po ośrodku Zalew. Przewieźli ponad sto osób, zebrali do puszek około 750 zł i ofiarowali na rzecz Orkiestry dwuosobowy talon na wyjazd samochodem w teren z kierowcą tego klubu.

 

Na scenie zaprezentował się zespół muzyczny Piotra Musioła „Blue Band", grupa breakdence Dariusza Kryli, zespół muzyczny Ars Nova, para taneczna Tomasz Gibas i Beata Bluj, zespół muzyczny The Childe. Nie zabrakło młodych artystów z lędzińskich przedszkoli i szkół. Gościnnie wystąpili Remigiusz Kula i Aleksandra Dudek z mysłowickiej Szkoły Tańca „Wir".Uwieńczeniem artystycznej części imprezy był występ Mony Lizy, w trakcie którego młodzież bawiła się przed sceną.

 

Wspólne koncertowanie zakończyło światełko do nieba ufundowane przez Pana Zygmunta Folta - Dyrektora CDBiGP sp z o.o. W Lędzinach.

 

Wcześniej Krystyna Wróbel podziekowała współorganizatorowi imprezy, czyli pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury pod wodzą dyrektor Joanny Figury oraz instytucjom, służbom porządkowym, darczyńcom, wolontariuszom i ich opiekunom oraz imiennie tak wielu osobom, że wymienimy jedynie Franciszka Moskwę kierującego obsługą techniczną imprezy, Agnieszkę Czerniak - autorkę pięknej scenografii oraz Babrbarę Krzyżowską i Justynę Kściuk, absolwentki PZS w Lędzinach, od kilku już lat z wdziękiem prowadzące finałową imprezę.

 

Sponsorzy i ofiarodawcy XIX Finału WOŚP w Lędzinach:

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach , Wiesław Barnaś - Przedsiębiorstwo Handlowe „Agata" w Lędzinach , Kopalnia Węgla Kamiennego Ziemowit:, Dyrekcja KWK „Ziemowit", Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górniczych, Dział Informacji KWK „Ziemowit", Związki Zawodowe „Kadra" , Związki Zawodowe „Solidarność 80", Związki Zawodowe Pracowników Dołowych , Wolne Związki Zawodowe „Sierpień 80", Związki Zawodowe Ratowników Górniczych, Agata Wojtala, Agnieszka Czerniak, Andrzej i Bernadeta Zwolińscy, Anna i Jacek Gajer, Apteka „Marta" Jolanty Szarowskiej, Apteka „Melisa" Sylwii Ścierskiej, Beata Kozioł, Beata Stelmach, Bernadeta Cichocka Restauracja „Kamea", Burmistrz Miasta Wiesław Stambrowski , Danone Sp. z o.o. Fabryka w Bieruniu, Dariusz Oleś, Dom Pobytu Dziennego Seniora, Elżbieta Ostrowska, Event System Barbara Cichocka-Krawczyk, Firma "Kwant" Leszka Hachuły, Firma „DAR" Tomasza Chwistka, Firma „Kacper" Urszuli i Jana Kasprzyk, Firma „Picco Bello" Tomasza Gawrona, Firma Carbon - autoryzowany dystrybutor marek Boss, Gucci, Dolce and Gabana oraz Lacoste Barbara i Dariusz Osoba , Firma cateringowa Katarzyny i Marcina Białożyta, Firma Handlowa „Joanna" Janiny Hołowińskiej, Galanteria Skórzana - Stefan Dudziak z Chełmka, Gimnazjum nr 1 w Lędzinach, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach, Faustyna Szyja, Handel Artykułami Spożywczymi i Przemysłowymi S.C. Marii Ścierskiej i Krystyny Porwit, Henryk Fyda, Henryk Cerkownik, Irena Kowalska - Gonszcz, Jan Gruca, Jan Nowak, Joanna Figura, Katarzyna Gawlik, Katarzyna Ryszka, Klub Kajman, Klub Plastyka „Kontrast", Kwiaciarnia „Kaktus" w Lędzinach, Kwiaciarnia „Lilia" w Bieruniu, Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych, Marek Bromboszcz, Maria i Bernard Kolni , Marian Kubista, Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, Mirosław Leszczyk, Ośrodek Zdrowia „Medix" w Lędzinach, PHU Rynek w Lędzinach Jerzego i Zdzisławy Ficek, Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, Pracownia Złotnicza AWgold Andrzeja Wójcika z Lędzin, Pracownicy Urzędu Miasta Lędziny, Romuald Stolorz, Sklep „Jantar" Aurelii Nowrockiej, Sklep „Marko" Ewy Latusek, Sklep Jubilerski Teresy Galas, Sklep Ogólnospożywczy „Delikatesy" Ireny Musioł, Sklep spożywczy Krystyny i Grzegorza Kamińskich, Spółka Cywilna "KRISIR", Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, Szkoła Podstawowa nr 3 w Lędzinach, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach, Świetlica socjoterapeutyczna w Lędzinach,

 

Ofiarowane do sprzedaży przedmioty zostały zakupione przez:

„Dragon" Beata Kucharska, Adama Bugarę, Adama Wiśniewskiego, Aleksandrę Kaczmarczyk, Alicję Bobiec, Andrzeja Bugarę, Andrzeja Gałązkę, Andrzeja Zwolińskiego, Annę Gajer, Annę i Jacka Gajer, Annę Wójcik-Ścierską, Barbarę Tabakę, Beatę Kucharską, Beatę Malmon, Bernarda Urbańczyka, Bernarda Urbańczyka, Błażeja Musioła, Bolo Stasińskiego, Damiana Kucharskiego, Danutę Janotę, Dominikę Centner, Dorotę Przybyłę-Paszek, Firmę Usługi Językowe mgr Sandra Wilczek-Opitek, Gabrielę Sklorz, Halinę Resiak, Henryka Barcika, Irenę i Jerzego Gajer, Izabelę Wiśniewską, Janusza Figurę, Janusza Gondzika, Jerzego Żołnę, Joannę Centner, Joannę Figurę, Józefa Centnera, Józefa Kucharskiego, Katarzynę i Łukasza Ostrowskich, Krystynę Wróbel, Lędzińską Federację Przedsiębiorczych, Wiesława Stambrowskiego, Lidię Bugarę-Ciepły, Macieja Smolenia, Magdalenę Pajor, Marka Banię, Marka Bromboszcza, Marzenę Mordawską, Michała Pietrzyńskiego, MT SILESIA Marek Spyra, Tomasz Noras Sp.J, PGK „Partner" sp. z o.o., Piotra Buchtę, Rafała Kuczowica, Szymona Gondzika, Teodora Mickiewicza, Teresę Buzek, Teresę Ciepły, Tomasza Chwistka, Zbigniewa Strzelewskiego.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy http://www.ledziny.pl/index.php?id=38   

 

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij