2018-06-05
SPRZEDAŻ DZIAŁEK o numerach 2549/157 o pow. 0,1100 ha, 2625/157 o pow. 0,0253 ha, 2626/157 o pow. 0,6404 ha o łącznej powierzchni 0,7757 ha, położonej w Lędzinach, obrębie geodezyjnym Lędziny, na karcie mapy 4 przy ul. Hołdunowskiej. Cena wywoławcza: 720 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00, wpłata wadium w kwocie 72 000,00 zł do dnia 10 sierpnia 2018 r.
2018-02-12
Przedmiotem oferty jest przeznaczona na sprzedaż gminna nieruchomość gruntowa objęta granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, położona w mieście Lędziny o powierzchni 2,9050 ha.
2018-04-14
Szanowni MIESZKAŃCY, Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, I piętro, pok.111 istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady prawnej przez mieszkańców Lędzin w każdy poniedziałek od godz.14:30 do godz.16:30. Burmistrz Miasta Krystyna Wróbel
2018-05-21
Gmina Lędziny zleciła opracowanie projektu koncepcyjnego przebiegu łącznika drogowego ul. Lędzińskiej z ul. Zawiszy Czarnego. Planowany przebieg obrazują załączone rysunki. Utworzenie łącznika to ważny element działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości infrastruktury drogowej na terenie Lędzin.
2018-02-26
SPRZEDAŻ DZIAŁKI oznaczonej jako działka numer 3350/291 o powierzchni 0,1073 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 676, symbol użytku PsVI (pastwiska trwałe). Cena wywoławcza nieruchomości 75 200,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg w dniu 29 marca 2018 r. godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55, wpłata wadium w kwocie 7 520,00 zł do dnia 23 marca 2018 r.
2018-05-15
SPRZEDAŻ DZIAŁKI, obręb ewidencyjny 0005, Smardzowice, przy ul. Zacisze, oznaczonej jako działka numer 2828/51 o powierzchni 0,0985 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 434, symbol użytku: RVI-0,0985 ha (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 77 000,00 zł + VAT wg stawki 23%. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 7 700,00 zł do dnia 15 czerwca 2018 r.
2018-06-28
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach - Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Różanej, oznaczonej jako działka numer 3254/272 o powierzchni 0,1146 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVb (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 113 600,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 11 360,00 zł do dnia 25 lipca 2018.
2018-06-28
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach - Hołdunów, arkusz mapy 2 przy ul. Różanej, oznaczonej jako działka numer 3255/272 o powierzchni 0,1187 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 1335, symbol użytku RIVb (grunty orne). Cena wywoławcza nieruchomości: 117 700,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 11.45 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 11 770,00 zł do dnia 25 lipca 2018 r.
2018-07-09
Sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Lędzinach, arkusz mapy 4 przy ul. Zawiszy Czarnego, oznaczonej jako działka numer 2875/25 o powierzchni 0,0145 ha, zapisanej w jednostce rejestrowej gruntów pod pozycją 3072, symbol użytku: dr-0,0145 ha (drogi). Cena wywoławcza nieruchomości: 13 000,00 zł. Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali 013 Urzędu Miasta Lędziny przy ul. Lędzińskiej 55. Wpłata wadium w kwocie 1 300,00 zł do dnia 6 sierpnia 2018.
2017-02-17
Powiatowa Komenda Policji w Bieruniu zachęca do wzięcia udziału w tworzeniu Krajowej Mapy Zagrożeń bezpieczeństwa. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.
2018-01-25
Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
2015-12-14
Zainteresowanych nabyciem atrakcyjnej nieruchomości na terenie Miasta Lędziny zachęcamy do bliższego zapoznania się z ofertą Gminy.

PAMIĘTAMY I DZIĘKUJEMY! Premierowa projekcja filmu „Bohater stanu wojennego w moim mieście”, który zdobył IV miejsce w Polsce.

2015-04-20

Uczniowie trzeciej klasy Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach, kształcący się w zawodzie technik górnictwa podziemnego, są zdobywcami IV miejsca w ogólnopolskim konkursie „Poznaj swoją historię. Film ich autorstwa - „Bohater stanu wojennego” - miał swoją premierową projekcję 15 kwietnia w auli Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach.

Wydarzenie uświetnili swoim udziałem m.in.:

  • Pan Antoni Piszczek  - główny bohater filmu – były dyrektor kopalni „Ziemowit” ,
  • Pani Anna Kubica -  Przewodnicząca Rady Powiatu 
  • Pan Marek Spyra – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
  • Pan Henryk Barcik  - Wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  • Pan Henryk Paruzel -Radny powiatu,
  • Ksiądz dziekan  Józef Przybyła, 
  • przedstawiciele kopalni „Ziemowit”: Pan Dariusz Kołodziejczyk  oraz Pan Piotr Musioł.

 

W projekcji  uczestniczyły  także klasy Technikum kształcące w zawodzie – technik górnictwa podziemnego oraz pierwsze i drugie klasy liceum mundurowego, których misją jest służba społeczeństwu.

 

Film wywołał szczere zainteresowanie a także wzruszenie wśród młodzieży oraz wśród  zaproszonych gości. Po obejrzeniu filmu Dyrektor PZS w Lędzinach Pani Ewa Matusik wręczyła podziękowania Panu Dyrektorowi Antoniemu Piszczkowi za działania na rzecz edukacji historyczno-regionalnej wśród młodzieży. Podkreśliła historyczne i wychowawcze  znaczenie powstałego filmu dla środowiska lokalnego, a także dla wszystkich, dla których historia regionu - zwłaszcza trudne wydarzenia okresu stanu wojennego - wciąż budzą emocje, rodzą wzruszenia i są żywe w pamięci.

 

Twórcy filmu: Marek Jurowicz, Dariusz Syc i Michał Pajor otrzymali nagrody  i pamiątkowe dyplomy. Pani Dyrektor przekazała również podziękowania opiekunowi uczniów – Pani Danucie Płucieńczak.

 

Z kolei Pan Antoni Piszczek w swoim przemówieniu przekazał słowa uznania dla młodych filmowców i przypomniał o kilku ważnych faktach z okresu strajku górników w grudniu 1981 roku,   związanych z realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa kopalni i jej pracowników. Obrazu tamtych trudnych dni dopełnił ksiądz dziekan Józef Przybyła, wspominając grozę panującą wśród rodzin górniczych oraz szczególne zasługi osób, które przyczyniły się do pokojowego zakończenia strajku.

 

Na zakończenie SPOTKANIA Z HISTORIĄ,  pełnego szacunku dla ludzi działających na rzecz Ojczyzny, Pani Dyrektor Ewa Matusik  wręczyła także dyplomy uczniom - laureatom szkolnego Konkursu Historycznego „Udział Polaków w II wojnie światowej i losy Żołnierzy Wyklętych”:

  • za zajęcie I miejsca - Damianowi Sorkowi z drugiej klasy technikum (technik górnictwa podziemnego),
  • za zajęcie II miejsca - Michałowi Koczurowi z  pierwszej klasy technikum (technik  elektryk)
  • za zajecie III miejsca  - Damianowi Dworokowi z  trzeciej klasy (technik elektryk).

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

 

Sam film jest niezwykłym zapisem naszej historii i pokazuje młodym ludziom, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach warto kierować się dobrem drugiego człowieka i szacunkiem dla niego, bo taka postawa przynosi pozytywne zakończenie konfliktów.

dscf1816.jpg
dscf1840.jpg
dscf1830.jpg
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij