Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji "REHA-VITA"

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha -Vita"

Ul. Pokoju 17

43-143 Lędziny

tel. 32 326-73-74 wew. 38,39

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji "REHA VITA" działa w trzech obszarach:

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 
- Ochrona i promocja zdrowia
 
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

 

Cele Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji "REHA VITA" są następujące:

1. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI I ROZWÓJ ODDZIAŁU SZPITALNEGO REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU W LĘDZINACH,

2. PROMOCJA ZDROWIA, PROFILAKTYKI OŚWIATOWO - ZDROWOTNEJ I ŚRODOWISKOWEJ,

3. INTEGRACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚRODOWISKU,

4. ROZWIJANIE I DOSKONALENIE METOD REHABILITACYJNYCH, DIAGNOSTYCZNYCH I LECZNICZYCH,

5. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ,

6. UDZIELANIE POMOCY RZECZOWEJ ODDZIAŁOWI SZPITALNEMU REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU W LĘDZINACH,

7. UDZIELANIE POMOCY RZECZOWEJ PACJENTOM,

8. ZARZĄDZANIE POWIERZONYM MIENIEM I SPRZĘTEM.

Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij