Polski Związek Katolicko-Społeczny - Oddział Lędziny

Dane teleadresowe:

Polski Związek Katolicko-Społeczny - Oddział Lędziny
Ul. 3-go Maja 17
43-140 Lędziny
tel.: 32 216-62-86
 
Polski Związek Katolicko-Społeczny - Oddział Lędziny jest stowarzyszeniem zarejestrowanym obywateli polskich wyznania rzymsko-katolickiego, które działa na własną odpowiedzialność i utrzymuje łączność z Kościołem hierarchicznym. Współdziała z innymi krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych założeniach programowych, zachowując suwerenność organizacyjną i ideową określoną w Statucie.
 

Do głównych zadań PZKS należy:

  • Szerzenie nauki społecznej Kościoła i jej praktycznych zastosowań.
  • Podejmowanie inicjatyw dla prawnej i moralnej ochrony dziecka poczętego oraz dla ochrony życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci - w myśl nauczania Jana Pawła II.
  • Współdziałanie w obronie rodziny, rozumianej jako związku mężczyzny i kobiety oraz ich naturalnych lub przysposobionych dzieci. Obrona jej podmiotowych praw.
  • Udział w wychowaniu młodego pokolenia w duchu polskiego patriotyzmu i świadomości europejskiej, dla budowania społeczeństwa obywatelskiego.
  • Zwalczanie zjawisk patologicznych w życiu społecznym, politycznym i osobistym obywateli.
  • Formułowanie opinii i poglądów na trudne sprawy Polski, Europy i świata oraz zajmowanie wobec nich własnego, niezależnego stanowiska, w myśl zasady „plus ratio quam vis" - lepiej mieć rację niż siłę.
 
Powiat Bieruńsko-Lędziński Bieruń Bojszowy Chełm Śląski Imielin Tychy Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Revuca Roccagorga Unicov
zamknij